Projekt Shoeman zvýší kvalifikovanost manažerů malých obuvnických firem

 

Cílem nového evropského projektu SHOEMAN, na kterém se jako jeden z partnerů podílí i Česká obuvnická a kožedělná asociace, je zlepšení dovedností odborníků prostřednictvím interdisciplinárního vzdělávacího programu, který kombinuje odborné a průřezové dovednosti spojené s podnikáním v obuvnickém sektoru. Zaměřuje se jak na technologické (od stávajících po nové technologie), tak i na netechnologické otázky, základní manažerské dovednosti, dovednosti v oblasti řízení financí nebo projektů, až po otázky týkající se zdraví a bezpečnosti na pracovišti, sociální odpovědnosti firem atd. Výstupem tohoto projektu bude e-learningový vzdělávací kurz, který bude přístupný pro širší spektrum zájemců.

 

Podrobnější informace naleznete ZDE