Projekt Krok 2 udržitelnost „S2S“ v závěrečné fázi

Project Step to Sustainability “S2S“ in the final stage
Číslo projektu: 539823-LLP-1-2013-1-PT-LEONARDO-LMP

O projektu Krok 2 udržitelnost (S2S) jsme čtenáře časopisu Svět textilu
& obuvi již několikrát informovali. Nicméně projekt se stále vyvíjí a očekávané odborné
a cenné výukové texty jsou již na dosah ruky.
Po jednání, které proběhlo v České republice při příležitosti únorových veletrhů Styl a Kabo 2015, byla stanovena odborná témata projektu. Témata jsou zaměřená na udržitelné výrobní technologie a jejich procesy, řetězec dodávek a logistiky v obuvnických firmách, smluvní obchodní a sociální legislativu, předpisy a normy životního prostředí, společenskou zodpovědnost firem a další zajímavá témata, která jsou důležitá pro udržitelnost v evropské obuvnické výrobě.
Upřesnění k uvedeným oblastem bylo projednáváno na posledním zasedání, které proběhlo ve Španělsku v bývalém obuvnickém městě Elda u přímořské destinace města Alicante. Hostitelem byl Technologický obuvnický institut INESCOP, který má sofistikované výzkumné pracoviště na okraji „vyprahlé“ Eldy. Elda je malé město s obuvnickým muzeem.  
Inescop laboratořŘešitelky projektu - společné foto
INESCOP zahájil svou činnost v roce 1971 a pracuje jako nezisková organizace
a spolupracuje s více než 600 přidruženými společnostmi, které jsou spojené s obuvnickým průmyslem a společně pracují na řadě zajímavých projektů. Tyto aktivity zahrnují širokou škálu vědeckých a technologických potřeb firem, jako je testování a zajištění kvality výroby, organizace výrobních procesů, studium materiálů, vývoj a začlenění pokročilých technologií, specifické vzdělávání lidských zdrojů, odborné informace a dokumentace, vztahy k životnímu prostředí, průmyslový design, módní trendy a aplikovaný výzkum.

Jednání se uskutečnilo ve dnech 22. a 23. června 2015 a zahrnovalo řadu bodů k projednání, proto probíhalo vždy dlouho do odpoledních hodin. Jednání se účastnil také externí evaluátoři z univerzity z Portugalska, který prováděli průběžnou kontrolu projektu. V rámci jednání byla uskutečněna také prohlídka jednotlivých pracovišť INESCOP - laboratoří, zkušebny, výzkumného a vývojového centra. Musím konstatovat, že se jedná o výjimečné pracoviště s velkým potenciálem, a to o to více, že si udrželo své významné postavení, i když se výroba obuvi z oblasti Eldy přesunula jinam.
V rámci jednání probíhaly také prezentace připravených odborných textů projektu pro udržitelnost obuvnické výroby, které budou převedeny do potřebných jazykových mutací. Každý z partnerů projektu (CTCP – Portugalsko, CEC - Belgie, TU Iasi -Rumunsko, ISC – Německo, ARS - Itálie, INESCOP – Španělsko, IRCUO – Slovinsko, KLAVENESS – Portugalsko a ČOKA – Česká republika) prezentoval dané téma, které zpracovává ve spolupráci s druhým partnerem-konzultantem.
Ukázka změny střihu svrškuJednání v Inescopu

V den odletu probíhaly v Alicante oslavy příchodu léta se svatojánskými ohni, býčími zápasy a obrovskými průvody včetně alegorických vozů, které křižovaly celé město.

Oslavy léta v AlicantePrůvod při oslavách léta

Výstupy projektu budou k dispozici již v roce 2016 a budeme vás o nich průběžně informovat. Projekt bude končit 31. 3. 2016 a před jeho ukončením bude probíhat i praktická pilotáž odborného vzdělávání výrobních technologií v německém Pirmasensu. Této bezplatné pilotáže se budou účastnit i vybraní pracovníci z českých firem.
    
Příští jednání bude probíhat ve Slovinském Žiri ve firmě IRCUO v měsíci listopad 2015.

Cíle projektu:

- rozvoj odborných znalostí a přípravy  do zaměstnání,
- zavedení udržitelnosti v obuvnické výrobě, případně i v již existujících vzdělávacích institucích,
- vytvoření nového kvalifikačního profilu odborníka v udržitelnosti, který je schopen se vypořádat se všemi otázkami udržitelnosti,
- vytvoření vzdělávacího programu podle aktuálních vzdělávacích potřeb, který bude odpovídat společnému evropskému rámci povolání (ECVET ),
- vytvoření e- learningového kurzu, včetně složky interaktivního učení a praxe na základě studijních seminářů,
- pilotní ověření výsledků,
- vytvoření povědomí o nutnosti udržitelnosti v obuvnické výrobě,
- využívání zejména evropských a národních výsledků projektů i organizací,
- zajištění oboustranné spolupráce mezi jednotlivými partnery.


Více informací o projektu naleznete rovněž na:
www.step2sustainability.eu, www.inescop.com, www.coka.cz

UPOZORNĚNÍ: Projekt je podporován Evropskou komisí, která negarantuje uvedený obsah, který je pouze sdělením autorů. Evropská komise nenese jakékoliv zodpovědnost za obsah a zveřejněné informace
Autoři článku:
PhDr. Vlasta Mayerová
Ing. Radim Kocourek, Ph.D.
Fotografie: ČOKA