Druhý mýtink odborných řešitelů projektu HeS v Itálii

V italské Padově proběhlo ve dnech 8.-9.6.2015 druhé setkání odborných řešitelů projektu High -end Shoes (Hes)

Projekt má za úkol připravit inovativní školení pro výrobce vysoce kvalitní a luxusní obuvi v zemích Evropské unie (EU). Další přidanou hodnotou projektu má být efektivnější zapojení mladých designérů obuvi a kožené galanterie do procesů přípravy nových kolekcí vysoce kvalitní a luxusní obuvi a také zvýšení konkurenceschopnosti menších výrobců obuvi. Koordinátor projektu je CTCP Portugalsko a partnery projektu jsou CEC Belgie, Politechnico Calzaturiero Scarl Itáílie, Lycee du dauphine Francie, ITCC Španělsko a ČOKA za Českou republiku.
Druhý mýtink se konal v prostorách italské odborné školy, která byla založena v roce 2001. Ve školním roce 2014/2015 má 178 studentů a dále ročně proškolí v obuvnických a modelářských kurzech až 2500 osob. O tyto kurzy mají zájem převážně chlapci, protože obuvnické řemeslo má v Itálii dobrý zvuk a jen v oblasti Benátek a Padovy je lokalizováno asi 538 převážně menších nebo rodinných obuvnických výrobců.
Protože škola má i velmi dobře vybavenou analytickou laboratoř, nabízí na komerční bázi obuvnickým firmám i testování jak materiálů, tak i hotové obuvi. Jejich služeb využívá až 200 firem, které se nacházejí v oblasti Riviera del Brenta.
Samozřejmostí při výuce je využívání moderních technologií, jako jsou 3D scannery a 3D tiskárny, avšak základy a zásady konstrukce obuvi jsou vyučovány klasickým způsobem. Škola si vzala jako svůj symbol znak starých italských ševců ze 13. století.

Foto u znaku školy: Mayerova, Kocourek u loga  skoly
V rámci zasedání byl konzultován obsah dotazníku pro výrobce, obuvi, který bude v úvodní fázi mapovat potřeby firem v této oblasti. Za každou zúčastněnou zemi bude osloven reprezentativní vzorek výrobců.  Dotazník bude převeden do všech potřebných jazykových mutací a bude vyvěšen také v anglické verzi on-line na webových stránkách CTCP. Rovněž všichni partneři projektu by měli ve svých jazykových mutacích poskytnout obuvnickým firmám dotazník on-line.
Fotky ze zasedání: pracovni jednaniStudentske praceStudentske prace
Kromě dotazníku bude průběžně připravován i program inovativní výuky pro výrobu vysoce kvalitní a luxusní obuvi. Předpokladem této výroby je vysoce kvalifikovaná pracovní síla, která je schopna zvládnout náročné výrobní technologie (flexiblová obuv, rámová obuv, přišívaná nebo prošívaná obuv, obuv s usňovou podešví apod.). Je nutná i důkladná předvýrobní etapa, použití vhodných kopyt, vymodelování kolekcí, výběr kvalitních materiálů a komponentů a samotná příprava výroby. V současné době je u jednotlivých podnikatelských subjektů vidět snaha o širší odbornou přípravu, která nezahrnuje pouze tvorbu designu, ale i konstrukci, modelování, tvorbu a komercializaci výsledného výrobku.

Strojní vybavení školyProhlídka prostor školy

Předpokládá se, že pilotní ověření a trénink studentů v rámci projektu HeS bude probíhat právě v této obuvnické škole v italské Padově. Vyučovacím jazykem bude angličtina.
Jako zajímavost uvádíme, že nedaleko školy má sídlo i věhlasná firma Rossi Moda, která vyrábí obuv značky Louis Voitton.
Další zasedání k projektu HeS proběhne začátkem listopadu ve Francii v Lycee du dauphine. Zasedání na jaře 2016 je pak plánované v České republice ve Zlíně při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže „Talent design 2016“, protože projekt by měl napomoci prohloubit i spolupráci mezi odbornými obuvnickými školami, která se zabývají výukou designu obuvi.
Společné foto řešitelů projektuUPOZORNĚNÍ: Projekt je podporován Evropskou komisí, která negarantuje uvedený obsah, který je pouze sdělením autorů. Evropská komise nenese jakékoliv zodpovědnost za obsah a zveřejněné informace
Autoři článku:
PhDr. Vlasta Mayerová
Ing. Radim Kocourek, Ph.D.
Fotografie: ČOKA