Jak zajistit udržitelnost obuvnické výroby v Evropě?.....více>>>

Jak zajistit udržitelnost výroby v obuvnickém průmyslu v Evropě? Jak pomoci malým a středním podnikatelům, aby obstáli v tvrdé konkurenci na trhu s obuví?  Jak mají obuvnické firmy reagovat na požadavky z hlediska environmentální politiky a udržitelného rozvoje?

Na tyto otázkyby by měl napomoci odpovědět projekt realizovaný v rámci programu Evropské unie Leonardo da Vinci (LDV) s názvem „Krok k udržitelnosti“. Anglický název projektu je „Step to Sustainability“, zkráceně tedy jen „S2S“.

Udržitelnost v obuvnickém průmyslu může být inspirována příbuzným textilním oborem, zejména známými výrobci sportovního oblečení. Tito již vyjádřili své znepokojení a snaží se chránit jak životní prostředí, tak i samotné spotřebitele. Přijali tedy pozitivní a aktivní přístup k ochraně životního prostředí.

Požadavky na ekologickou udržitelnost v obuvnickém průmyslu se rozvíjí s vývojem průmyslu a souvisí s velkou změnou v chování spotřebitelů na celém světě.  Tento trend představuje obrovskou příležitost růstu výroby v Evropě, zaměřenou zejména na obuv pro volný čas a obuv módní. Taková obuv je dnes vyráběna zejména malými a středními podniky, pro které je důležité rozvíjet schopnosti a dovednosti svých zaměstnanců. Nicméně tyto podniky dnes nemají kvalifikované pracovníky zodpovědné  za „udržitelnost“.

Hlavním koordinátorem projektu  S2S - Krok k udržitelnosti je CTCP – Portugalsko. Dalšími partnery jsou: CEC - Belgie, TU Iasi - Rumunsko, ISC – Německo, ARS - Itálie, INESCOP – Španělsko, IRCUO – Slovinsko, KLAVENESS – Portugalsko a ČOKA – Česká republika. 

 

Cílem projektu S2S je navrhnout a vytvořit nový vzdělávací profil zaměřený na udržitelnost v obuvnickém sektoru, který je dnes nucen se vyrovnat s viditelným nedostatkem odborných znalostí. Nový vzdělávací profil by řešil jak otázky znalosti materiálů, tak i strojů a procesů, vyvinutých v rámci mnoha evropských výzkumných a rozvojových projektů se zaměřením na udržitelnost a zlepšení konkurenceschopnosti.

Dalším výstupem projektu S2S bude b-learningový kurz, který zkombinuje e – learning, tedy měkké dovednosti společně s praktickou výukou. Všechny odborné texty budou dostupné v devíti jazykových mutacích zapojených zemí.

Specifické cíle projektu S2S jsou následující:
- rozvoj odborných znalosti a přípravy pro zaměstnání,

- zavedení udržitelnosti v obuvnické výrobě prostřednictvím již existujících vzdělávacích institucích,
- vytvoření nového kvalifikačního profilu odborníka pro udržitelnosti, který je schopen se vypořádat se všemi otázkami udržitelnosti,
- vytvoření vzdělávacího programu podle aktuálních potřeb zaměstnavatelů, odpovídajícího společnému evropskému rámci povolání (ECVET),
- vytvoření b-learningového kurzu, včetně složky interaktivního učení a praxe na základě studijních seminářů,
- pilotní ověření výsledků,
- vytvořit povědomí o nutnosti udržitelnosti v obuvnické výrobě,

- využívat zejména evropské a národní výsledky projektů i organizací,

- zajištit oboustranné spolupráce mezi jednotlivými partnery.

Potřebná setkání a jednání k řešení dvouletého LDV  projektu probíhají vždy u jednoho ze zapojených účastníků projektu. Záměrem je, aby ostatní partneři poznali pracoviště nebo důležitý obuvnický veletrh či odborné sympozium zapojené instituce.

 

Úvodní jednání k projektu S2S probíhalo v CTCP v Portugalsku. Další jednání se konalo v Německo v International Shoe Center (ISC) v Pirmasensu. Zde bylo účastníkům projektu v rámci exkurze představeno jedno z nejmodernějších a nejlépe vybavených vzdělávacích a výzkumných obuvnických center na světě..Přepokládá se, že praktická výuka „nových odborníků“ by mohla probíhat právě zde.

Jednání k projektu S2S v ISC - v čele zástupce praktické výuky ing. Michal Špaček

 

Prohlídka laboratorního vybavení PFI laboratoří

 

Moderní výcvikové a školící obuvnické centrum ISC

 

Doposud poslední jednání proběhlo začátkem září t.r. při konferenci CORTEP v Rumunsku v Brašově, http://www.cortep.tuiasi.ro/. Konference byla zaměřena na textilní a kožedělný průmysl, kde byly prezentovány poslední výzkumy univerzit a dalších odborných pracovišť. Byla zde mj. zastoupena i Česká republika Technickou univerzitou v Liberci a přednáškou prof. Luboše Heše s názvem „Vlastnosti tepelného komfortu usňových podšívek“

 III. jednání projektu „S2S“ při konferenci CORTEP v Rumunském Brašově

Potěšitelnou skutečností je, že bylo dohodnuto, že příští jednání k projektu S2S bude probíhat v Brně při veletrhu KABO I 2015  ve dnech 23. - 24. 02. 2015.

Více informací o projektu naleznete na: www.step2sustainability.eu

Autoři článku:

Ing. Radim Kocourek, Ph.D.

PhDr. Vlasta Mayerová