Projekt „CESTA KE KVALITĚ “ spěje do finále .....více>>>

Obor, který chce mít budoucnost, se musí permanentně starat o to, aby měl školené a kvalifikované pracovní síly. V dnešní složité době se může úspěšně prosadit na trhu pouze ten podnikatel, který věnuje náležitou péči lidskému potenciálu ve své firmě.  Především obchodní firmy musí dbát také na to, aby jejich zaměstnanci měli jak technické a odborné znalosti o zboží, které prodávají, ale také, aby ovládali tzv. měkké dovednosti, jejichž znalost je často  základem prodejního úspěchu.


Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) mohla díky podpoře z ESF a státního rozpočtu v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) realizovat rozsáhlý vzdělávací projekt pro zaměstnance členských firem. Zvláště v době finanční krize firmám na „další vzdělávání“ svých zaměstnanců nezbývají finanční prostředky. Navíc malým firmám, které mají 5 až 8 zaměstnanců,  se určitě nevyplatí žádat o dotace na vzdělávání, protože administrace projektu je značně náročná a firmy na to nemají kapacity.
Cílem tříletého vzdělávacího projektu bylo zvýšit kvalifikaci účastníků a jejich adaptabilitu na změny ve firmách  a na rostoucí požadavky trhu práce. Projekt byl nakonec realizován  pro 24 členů asociace a cca 220 jejich zaměstnanců v rámci celé České republiky.

školení prodavaček ve Zlíně

Na míru požadavkům a potřebám firem bylo připraveno vzdělávání v manažerských, obchodních, prodejních, komunikačních a IT dovednostech. Zařazena byla také výuka odborné angličtiny, problematika pracovního práva a environmentu.

školení obchodníků v Brně

Výuka odborné angličtiny probíhala velmi netradičně, a to nejdříve formou SKYPE výuky, kdy lektorka odborné obuvnické angličtiny vyučovala skupiny po 3 účastnících. Výhodou je, že výuku mohli manažeři nebo obchodníci absolvovat z prostředí svého pracoviště, případně i z domova a nemuseli nikam dojíždět. Po ukončení SKYPE hodiny byly vždy zadány úkoly ke zpracování do příští hodiny a nová slovní odborná zásoba, která byla následující hodinu procvičována. Po ukončení výuku přes SKYPE (dle četnosti SKYPE hodin cca po 2 – 3 měsících) následoval dvoudenní intenzivní kurz odborné angličtiny pro 6 osob, tedy pro dvě SKYPE skupiny.  Skupiny si lektorka rozdělila dle úrovně jazykových znalostí ihned na počátku na pokročilé a velmi pokročilé a tomu přizpůsobila výuku. Domníváme se, že tuto novou inovativní formu výuky budeme moci ve spolupráci s lektorkou nabízet a využívat také pro další členy asociace či pro další zájemce z řad výrobců a obchodníků s obuví i po ukončení projektu.

Dalším zajímavým inovativním produktem, který mohl vzniknout jedině díky realizaci projektu „Cesta ke kvalitě“, je nově vytvořený B-learningový portál pro prodavače obuvi. B-learningový portál a jeho výukové moduly byly ověřeny na skupině cca 70 prodavaček, které byly do projektu zapojeny. Ucelená forma portálu, jeho přehlednost a obsažnost  oslovila již při prezentaci na tiskové konferenci při veletrhu KABO v Brně ,či při posledním školení prodejců obuvi, které ČOKA organizovala. Také tento výukový B-learningový portál bude sloužit k dalšímu vzdělávání prodavačů i po ukončení projektu. Jeho správu, provoz i tutoring bude zajišťovat ČOKA. Můžeme říci, že v dnešní době, kdy končí s výukou obuvnictví odborné školy a nebyl již delší dobu otevřen ani obor prodavač obuvi, bude tato forma jedinou možnou alternativou pro získání odborných znalostí, ale i dalších měkkých znalostí pro uvedený obor.

lagen s.r.o.
 
Všichni účastníci jednotlivých kurzů obdrželi rovněž graficky pěkně upravené certifikáty o úspěšném absolvování kurzů, které mohou vyvěsit na svých provozovnách či prodejnách a tím zvýšít  důvěryhodnost prodeje pro zákazníky. 

 

Konsorcium T+M, s.r.o.

Aby mohly být výsledky projektu ještě lépe zúročeny, připravuje asociace projekt zaměřený na mezinárodní výměnu zkušeností v oblasti kvalifikovaného prodeje obuvi. Jelikož jsou v prodejnách obuvi zaměstnány především ženy, má nový projekt název „Šance pro ženy“. Zaměřený bude na podmínky zaměstnávání žen s malými dětmi, žen v předdůchodovém věku či žen s nízkou kvalifikací. Všechny tyto skupiny žen si budou moci svou kvalifikaci úspěšně zvýšit absolvováním e-learningové výuky ještě před nástupem do zaměstnání a stanou se tak lépe uplatnitelné nejen na českém pracovním trhu, ale i na trhu práce v zemích EU.

garant moda s.r.o.

Autor článku: PhDr. Vlasta Mayerová, tajemnice ČOKA
Foto: Ing. Radim Kocourek, Ing. Marcela Palánová

Zlín, listopad 2012