Odborník zná své zboží! .....více>>>

V dnešní složité době je nutné, aby specializované obchody s obuví nabízely nejen kvalitní obuv, ale také, aby tyto obchody měly i kvalifikovaný personál. Nedílnou součástí kvalifikace prodavače obuvi je nejen znalost aktuálního sortimentu zboží na prodejně, ale také znalost výrobních způsobů, znalost obuvnických materiálů a jejich vlastností, znalost velikostních systémů a převodů mezi nimi, schopnost poradit zákazníkovi a posoudit padnutí obuvi na nohu. V neposlední řadě by kvalifikovaný prodavač obuvi měl znát i základy anatomie fyziologie nohy a projevy získaných či vrozených onemocnění nohou. To vše proto, aby byl schopen zákazníkovi odborně poradit a pomoci mu s výběrem vhodné obuvi dle účelovosti, kterou zákazník požaduje.

Všechny uvedené znalosti měly možnost získat nebo si prohloubit prodavačky obuvi členských firem České obuvnické a kožedělné asociace (ČOKA), které se účastnily komplexního školícího cyklu v rámci realizace projektu s názvem „Cesta ke kvalitě“, který je financovaný v rámci OP LZZ ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR. Poslední ze šesti skupin prodavaček, které byly do projektu zapojeny, projevila přání po ukončení odborných školení prohlédnout si i skutečnou výrobu obuvi. Z tohoto důvodu se konalo poslední školení ve Zlíně a po absolvování teoretické přípravy, kterou jim zajistil lektor pan Jaroslav Pokorný v rámci školení na téma „Novinky v obuvnictví a legislativní rámec prodeje“, mohla děvčata shlédnout nejprve výcvikovou a školící dílnu Střední školy obchodně technické (SŠOT). Zde jim jednotlivé operace, které je na nutné na obuvi provést, ukázala mistrová odborného výcviku paní Bronislava Horáková, a to od manipulace (vysekávání dílců svršků), přes operace na šicí dílně, až po operace na spodkové dílně, kde se obuv kompletuje se spodkovými dílci.

 
Po ukázce základních výrobních postupů v dílně SŠOT následovala exkurze do firmy GASI, kde se vyrábí luxusní usňová obuv pro zahraniční partnery. Zde již bylo vidět obuvnickou výrobu v „plném proudu“, jak na adresných dopravnících na šicí dílně, tak i na víceúčelových strojích na spodkové dílně. Kvalitní materiály zde ve spojení s precizním střihovým a řemeslným provedením dávají vzniknout velmi komfortní dámské obuvi. To, co dnes výrobní firmy začíná poměrně hodně trápit, je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Učební obor obuvník se neotevřel ve Zlíně více jak 10 let a staří zkušení pracovníci pomalu odcházejí do důchodu. Účastnice exkurze pouze litovaly, že tuto obuv nemohou prodávat ve svých obchodech, protože výroba jde 100% na export.
Foto z odborné exkurze ve firmě GASI.

Nejinak tomu bylo i v další firmě, kterou se podařilo v rámci Baťova průmyslového areálu ve Zlíně v relativně omezeném čase navštívit. Firma FERN se zabývá výrobou gumotextilní obuvi a také její výroba je celá určená na export. Zajímavé dezény a vyvzorování velmi kvalitních „tenisek“ bohužel na našich prodejních pultech také neuvidíme.
Foto z odborné exkurze ve firmě FERN.


Poděkování patří jak škole, tak i oběma firmám, které exkurzi umožnily.  Skutečností je, že žádná z našich prodavaček doposud ve výrobě obuvi nebyla a tuto novou zkušenost všechny prodavačky velmi ocenily. Jak sami říkaly, budou si nyní obuvi, kterou prodávají, mnohem více vážit, protože je v ní „vloženo“ mnoho lidské práce, znalostí a důvtipu. Nyní již také budou schopny zákazníkům také mnohem lépe vysvětlit, v čem spočívají výhody či nevýhody určitého typu obuvi, budou jim schopny mnohem lépe poradit i vzhledem k účelovosti, či vzhledem k ošetřování a údržbě obuvi.
Prodavačky absolvovaly také základní kurz s názvem „Profesionální prodavač obuvi“, který byl doplněn i příslušnou legislativou vážící se k prodeji zboží na maloobchodě. Pokud má dnes obchod uspět v nelehké konkurenci, je naprosto nezbytné držet se hesla: Odborník zná své zboží! Tomuto záměru byl podřízen celý cyklus školení zaměřený jak na prohloubení měkkých, ale i odborných znalostí a dovedností.

Nejen prodavačky, ale také manažeři a obchodní zástupci členských firem ČOKA absolvovali v letošním roce odborná školení, která završují tříletý cyklus realizace rozsáhlého vzdělávacího projektu. Školení probíhala např. z oblasti pracovního práva, kde došlo od ledna t.r. k některým zásadním změnám. Výklad renomovaného právníka Bc. Patrik Šebesta, Dis. poslouchali účastníci ve Zlíně i v Brně velmi pozorně.


Zejména zajímavá a velmi přínosná byla odborná školení, která realizoval ing. Michal Špaček – renomovaný odborník působící dnes mj. pro ISC Germany, PFI Pirmasens, UNIDO atd. Nicméně se nám podařilo skloubit časové možnosti tohoto významného lektora a zástupců z členských firem ČOKA.  Termíny byly pečlivě vybrány a naplánovány cca půl roku dopředu, protože Ing. Špaček v současnosti dlouhodobě působí v Indii. Výhodou je, že firmy si mohly vybrat ze dvou termínů pro TOP a střední managery a ze dvou termínů pro obchodníky.

Neobvyklý technologický záběr, znalost nových výrobních postupů, technologií a materiálů, které se dnes v obuvnictví používají, včetně nového pohledu na marketing a globální ekonomiku určitě obohatila vrcholový management i obchodní zástupce členských firem.

12/7/2012
Autoři článku: PhDr. Vlasta Mayerová, Ing. Radim Kocourek
Foto: ČOKA