Přehled kurzů realizovaných v letech 2010 – 2011 v rámci projektu OP LZZ s názvem „Cesta ke kvalitě – vzdělávání zaměstnanců členů České obuvnické a kožedělné asociace“

2MZ
TOP a střední management – Efektivní manažerská komunikace 9.-10.4.2010 Zlín
TOP a střední management – Efektivní manažerská komunikace 13.-14.5.2010 Brno
Obchodníci – Osobnost obchodníka 6.-7.5.2010 Brno
Prodavači – Komunikace se zákazníkem 26.-27.4.2010 Brno

3MZ
TOP a střední managementt – Motivace 22.10.2010 Zlín
TOP a střední management –  Týmová spolupráce 23.10.2010 Zlín
TOP a střední management – Motivace 4.11.2010 Brno
TOP a střední management - Týmová spolupráce 5.11.2010 Brno
TOP a stření managament - Time a Stres management 27.-28.1.2011 Zlín
Obchodníci - Osobnost obchodníka 27.-28.5.2010 Hluboká nad Vltavou
Obchodníci - Obchodní dovednosti 14.-15.10.2010 Brno
Obchodníci - Obchodní dovednosti 4.-5.11.2010 Hluboká nad Vltavou
Obchodníci – Asertivní jednání a řešení konfliktů 3.-4.2.2011 Brno
Prodavači – Prodejní dovednosti 20.-21.9.2010 Brno
Prodavači - Komunikace se zákazníkem 4.-5.10.2010 Praha
Prodavači - Komunikace se zákazníkem 5.-6.10.2010 Hluboká nad Vltavou (počet podpořených žen 10)
Prodavači - Komunikace se zákazníkem 1.-2.11.2010 České Budějovice
Prodavači - Prodejní dovednosti 8.-9.11.2010 Praha
Prodavači - Prodejní dovednosti 10.-11.1.2011 České Budějovice
Prodavači - Asertivní jednání a řešení konfliktů 17.-18.1.2011 Praha
Prodavači - Asertivní jednání a řešení konfliktů 17.-18.1.2011 Brno
Prodavači - Prodejní dovednosti 7.-8.2.2011 České Budějovice
IT kurzy – Open Office Calc 7.-8.6.2010 Praha
IT kurzy – Open Office Writer 9.-10.6.2010 Praha
IT kurzy – MS WORD-pro mírně pokročilé 1.-2.7.2010 Praha
IT kurzy - Open Office Calc 11.-12.10.2010 Praha
IT kurzy - Open Office Writer 13.-14.10.2010 Praha
IT kurzy - Open Office Calc 18.-19.10.2010 Praha
IT kurzy - Open Office Writer 20.-21.10.2010 Praha
IT kurzy - Open Office Calc 8.-9.11.2010 Praha
IT kurzy - Open Office Writer 10.-11.11.2010 Praha
IT kurzy - Open Office Calc 22.-23.11.2010 Praha
IT kurzy - Open Office Writer 24.-25.11.2010 Praha
IT kurzy – MS EXCEL-pro mírně pokročilé 2.-3.12.2010 Praha
IT kurzy - Open Office Calc 7.-8.2.2011 Praha
IT kurzy - Open Office Writer 9.-10.2.2011 Praha
IT kurzy - Open Office Calc 14.-15.2.2011 Praha
IT kurzy - Open Office Writer 16.-17.2.2011 Praha
IT kurzy - Open Office Calc 21.-22.2.2011 Praha
IT kurzy - Open Office Writer 23.-24.2.2011 Praha
IT kurzy - Open Office Calc 7.-8.3.2011 Praha
IT kurzy - Open Office Writer 9.-10.3.2011 Praha

4MZ
TOP a stření managament - Time a Stres management 2.-3.6.2011 Lesní Hluboké (Brno) 
Obchodníci - Asertivní jednání a řešení konfliktů 19.-20.5.2011 Hluboká nad Vltavou
Prodavači - Stres a jeho prevence 4.4.2011 Brno 
Prodavači - Asertivní jednání a řešení konfliktů 11.-12.4.2011 ČB
Prodavači - Asertivní jednání a řešení konfliktů 9.-10.5.2011 ČB 
Prodavači - Stres a jeho prevence 6.6.2011 Praha
Prodavači - Komunikace se zákazníkem 13.-14.6.2011 Brno 
Prodavači - Komunikace se zákazníkem 13.-14.6.2011 Praha 
IT kurzy - Open Office Calc 14.–15.3.2011 Praha
IT kurzy - Open Office Writer“ 16.–17.3.2011 Praha
IT kurzy - MS Word– pro mírně pokročilé  26.–27.5.2011 Brno
Angličtina - Intenzivní kurz odborné angličtiny 4.-5.9.2011 Zlín
Angličtina - Intenzivní kurz odborné angličtiny 13.-14.5.2011 Zlín
Angličtina - Intenzivní kurz odborné angličtiny 11.-12.8.2011 Zlín

5MZ
Obchodníci – Péče o zákazníka 20.-21.10.2011 Brno
Obchodníci – Péče o zákazníka 20.-21.10.2011 Hluboká nad Vltavou
Prodavači - Stres a jeho prevence 3.10.2011 České Budějovice
Prodavači - Stres a jeho prevence 4.10.2011 České Budějovice
Prodavači – Prodejní dovednosti 3.-4.10.2011 Brno
Prodavači – Profesionální prodavač obuvi 10.10.2011 Brno
Prodavači – Nové trendy v obuvnictví a legislativní rámec prodeje, ENVI 11.10.2011 Brno
Prodavači - Profesionální prodavač obuvi 24.10.2011 Praha
Prodavači - Nové trendy v obuvnictví a legislativní rámec prodeje, ENVI 25.10.2011 Praha
Prodavači - Prodejní dovednosti 24.-25.10.2011 Praha
Prodavači - Profesionální prodavač obuvi 7.11.2011 České Budějovice
Prodavači - Nové trendy v obuvnictví a legislativní rámec prodeje, ENVI 8.11.2011 České Budějovice
Prodavači - Asertivní jednání a řešení konfliktů 7.-8.11.2011 Brno
Prodavači - Profesionální prodavač obuvi 21.11.2011 České Budějovice
Prodavači - Nové trendy v obuvnictví a legislativní rámec prodeje, ENVI 22.11.2011 České Budějovice
Prodavači - Asertivní jednání a řešení konfliktů 28.-29.11.2011 Praha
IT kurzy - MS EXCEL– pro mírně pokročilé  1.–2.12.2011 Brno

Kromě těchto kurzů ještě probíhala výuka odborné angličtiny přes SKYPE a tvorba B-learningu včetně jeho pilotního ověřování v následujících oblastech:
Anatomie a fyziologie nohy
Obuvnické technologie
Nauka o materiálech používaných pro výrobu obuvi a kožené galanterie
Obuv a obsluha zákazníka
Legislativní rámec prodeje

Všechny B-learningové moduly byly vytvořeny odborníky pro uvedené oblasti.

COKA 2012