VZDĚLÁVACÍ PROJEKT ČOKA „CESTA KE KVALITĚ“ UDRŽUJE FIRMY V DOBRÉ KONDICI

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) realizuje již třetím rokem rozsáhlý vzdělávací program pro zaměstnance členských firem ČOKA v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Projekt s názvem: „Cesta ke kvalitě – vzdělávání zaměstnanců členů České obuvnické a kožedělné asociace“  byl zahájen 15.11.2009 a  jeho ukončení je plánováno 31.12.2012. Rozsáhlý vzdělávací projekt může být realizován jedině díky podpoře z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. 

Cílem tříletého vzdělávacího projektu je zvýšit kvalifikaci účastníků a jejich adaptabilitu na změny ve firmách a rostoucí požadavky nejen na trhu práce, ale také na straně zákazníků. Do projektu je nyní zapojeno 23 členů asociace, přičemž cílovou skupinu tvoří cca 210 zaměstnanců těchto firem. Konkrétně jsou do projektu zapojeny firmy: Baťa a.s., Beďa obuv s.r.o., Bibo Shoes s.r.o., Cíll v.d., D.P.K. s.r.o.,  FARE spol. s r.o., Flexiko CZ s.r.o., Konsorcium T+M s.r.o., Svatoslav Žalůdek – LAGEN, Piccolo obuv s.r.o., Protetika CZ plus s.r.o., Tipaboty s.r.o., V+J obuv s.r.o., Wortmann ČR s.r.o., Leoš Duda – Leon Shoes, Štěpán Novák – Rejnok, Garant Moda s.r.o., Dermatex s.r.o., svorto.cz s.r.o., Obuv-Dahl-TOK s.r.o., Jiří Šnobl, Pölking Shoes s.r.o. a Z-Style s.r.o.

Nebylo a není vůbec jednoduché, naplánovat školící aktivity pro různé skupiny zaměstnanců tak, aby nebyl narušen řádný chod zapojených členských firem. Můžeme však říci, že díky obětavé práci projektového týmu i realizační agentury, která školení zajišťuje lektorsky, se vše daří úspěšně zvládat. Někdy bylo dokonce nutné plánované kurzy zrušit, např. kvůli chřipkové epidemii, stávce dopravních odborů nebo kvůli čerpání dovolených, a najít jiné vhodné termíny. Výhodou také je, že analogická školení probíhají vždy minimálně pro dvě skupiny účastníků v různých časových obdobích a v různých lokalitách. Např. TOP a střední manažeři si mohou vždy vybrat ze dvou termínů školení, přičemž jedno školení je realizováno ve Zlíně a druhé potom cca o 14 dnů později v Brně. Tímto způsobem je zajištěno, že zapojení zaměstnanci mohou úspěšně absolvovat všechna plánovaná školení. V rámci projektu proběhla již celá řada intenzivních dvoudenních a jednodenních školení, novinkou je také výuka odborné angličtiny pře SKYPE. Výuka probíhá s lektorkou ve skupinách po 3 účastnících 2x týdně. Na závěr výuky odborné angličtiny je realizován 2 denní intenzivní kurz pro 6 osob. Tato metoda výuky se velmi osvědčila a je v dnešní době výhodná zejména pro manažery a obchodníky.

 

Mimořádný zájem byl v rámci projektu o školení v IT znalostech. Proškoleno již bylo 118 zaměstnanců na kurzy IT:
MS Excel pro mírně pokročilé a MS Word pro mírně pokročilé
nebo Open Office Calc a Open Office Writer

Jako přidaná hodnota projektu je nově vytvořený B-learningový portál pro prodavače obuvi, který prochází v současné době pilotním ověřováním na skupině cca 70-ti prodavaček obuvi. Tento portál bude po ukončení projektu sloužit k systematickému vzdělávání prodavačů obuvi v následujících oblastech:
Anatomie a fyziologie nohy
Obuvnické technologie
Nauka o materiálech používaných pro výrobu obuvi a kožené galanterie
Obuv a obsluha zákazníka
Legislativní rámec prodeje
Všechny B-learningové moduly byly vytvořeny odborníky pro uvedené oblasti a v letošním roce budou texty jednak doplněny podle připomínek prodavaček, které se účastní pilotního ověřování, a pak také praktickými doporučeními pro prodejní praxi. Dokončí se a poněkud rozšíří také vstupní a výstupní testové baterie ke každému modulu.

Poslední dvě skupiny prodavaček projevily zájem, zda by se mohly v rámci plánovaných závěrečných odborných školení podívat také na výrobu obuvi. Osobní zkušenost je opravdu ta nejlepší. Připravujeme proto doplnění plánovaných školení po ukončení výuky i o exkurzi do některé výrobní obuvnické firmy. Školící projekt napomáhá členům asociace, aby se vzájemně lépe poznali, aby si předali zkušenosti s dobrou obchodní praxí a aby v dnešní nelehké době udrželi sebe i své zaměstnance v dobré kondici.


Autor článku.
PhDr. Vlasta Mayerová