B-LEARNING PRO PRODAVAČE OBUVI .....více>>>

Cílem tříletého vzdělávacího projektu s názvem: „Cesta ke kvalitě – vzdělávání zaměstnanců členů České obuvnické a kožedělné asociace“  je zvýšit kvalifikaci účastníků a jejich adaptabilitu na změny ve firmách a rostoucí požadavky trhu práce. Školeny jsou jednak tzv. „měkké dovednosti“,  tj. komunikační dovednosti, vedení a řízení lidí, psychologie prodeje, vyjednávání a argumentace, prodejní dovednosti atd., ale částečně i dovednosti odborné. Protože příslušná výzva umožňuje  školení odborných dovedností pouze v omezeném rozsahu, je v rámci projektu jako přidaná hodnota vytvářen tzv. B-learning pro prodavače obuvi. Všechny prodavačky, které projdou prezenčním školením v rámci kurzu „Profesionální prodavač obuvi“, budou navíc seznámeny s tím, jak využít B-learning a dále se budou vzdělávat individuálně doma prostřednictvím vytvořených E-learningových modulů a při využití e-mailové komunikace a konzultace s tutory jednotlivých modulů. Na toto distanční studium naváže prezenční kurz „Nové trendy v obuvnictví a legislativní rámec prodeje“. Moderní způsob studia zvyšuje efektivitu vzdělávacího procesu a zejména i následnou udržitelnost vzdělávacích aktivit projektu.
 
 Určitě bude odbornou veřejnost zajímat, jaké jsou jednotlivé studijní moduly na nově vytvářeném B-lernnigovém portálu pro prodavače obuvi.

1)    Modul Anatomie a fyziologie nohy  - popisuje nemoci nohou a jejich klasifikace, korekční pomůcky do obuvi k eliminaci vad nohou, zásady zdravého obouvání dětí i dospělých. Je zde i řada příkladů pro prodejní praxi.
2)    Modul Nauka o materiálech používaných pro výrobu obuvi a kožené galanterie charakterizuje zejména vlastnosti standardně používaných, ale také nových materiálů, charakteristiky jejich vlastností, způsoby údržby apod.
3)    Modul Obuvnické technologie popisuje výrobní způsoby a základní operace při výrobě obuvi. Jsou zde praktické ukázky, fotky z výroby a komentáře. Také tyto znalosti výrobních technologií by měly napomoci lépe a kvalitněji prodávat a zejména lépe poradit zákazníkovi při výběru obuvi.
4)    Modul Obuv a obsluha zákazníka obsahuje klasifikace obuvi podle střihů, účelovosti, velikostní systémy u obuvi, měření nohou, posuzování padnutí obuvi, ošetřování a údržba obuvi apod., ale také základní měkké znalosti, které jsou procvičovány na prezenčních kurzech.
5)    Modul Legislativní rámec prodeje zahrnuje zejména podmínky reklamačního řízení a jeho vyřízení prodávajícími, ochranu spotřebitele v ČR a zemích EU, rovněž jsou zde praktické příklady reklamací a jejich správné řešení.

 
V současné době je prováděna tzv. pilotáž B-learningového portálu a všech vytvořených  modulů, aby se upravily případné technické či obsahové nedostatky. Přístupová hesla a základní informace o využívání portálu získalo již 40 prodavaček zapojených do projektu. Dalších 20 prodavaček získá oprávnění k přístupu na portál během září t.r. Využití B-learningového portálu a všech 5 modulů je v rámci projektu stěžejním nástrojem pro zvýšení kvalifikace prodavačů. Všechny prodavačky obdrží svá vlastní přístupová hesla a kontakty na tutory jednotlivých modulů. Na základě připomínek k obsahu a srozumitelnosti textů nebo testů pro cílovou skupinu, budou tutoři upravovat e-learningové testy a texty a budou rovněž odpovídat na e-mailové dotazy účastníků e-learningu. Zároveň bude B-learning sloužit jako doplňková aktivita k prezenčním kurzům pro Top a střední management a obchodníky.
 
Rozsáhlý vzdělávací projekt pro zaměstnance členských firem ČOKA s názvem: „Cesta ke kvalitě – vzdělávání zaměstnanců členů České obuvnické a kožedělné asociace“ může být realizován jedině díky podpoře z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.
 
 
 27.7.2011 COKA