ODBORNÉ DOPOROVDNÉ PROGRAMY A SEMINÁŘE PŘI VELETRHU KABO I 2011

Mezinárodní veletrhy STYL a KABO patří mezi nejprestižnější vrcholy módního průmyslu České republiky. 37 ročník veletrhů, proběhl ve dnech 15. – 17. února 2011. Garantem veletrhu KLABO je Česká obuvnická a kožedělná asociace, která jako každoročně pořádala soutěž TOP model a mimo jiné připravila také odborné semináře doprovodného programu. Mezi zmíněné semináře patřily „Zákon o ochraně spotřebitele, dozorové pravomoci ČOI, zásady reklamačního řízení u segmentů obuv a kožená galanterie a mimosoudní řešení spotřebitelských sporů“, přednášející byl pan Zdeněk Krul – zástupce ČOI, Praha. Seminář byl pořádán první den veletrhů, tj. 15. 2. 2011.
 
Druhý seminář, pořádaný v dopoledních hodinách dne 16. 2. 2011 nesl název “Cesta ke kvalitě – vzdělávání zaměstnanců členů České obuvnické a kožedělné asociace“ Byly prezentovány základní informace o projektu, byly definovány cíle projektu, cílové skupiny uživatelů a jednotlivé vzdělávací skupiny, včetně názorných fotodokumentací. Druhá část prezentace představila e-learningový systém EDU, byly zde představeny základy systému, jeho výhody a uživatelské možnosti. Byly zde prezentovány základní vzdělávací moduly včetně praktické on-line ukázky. Přednášející PhDr. Vlasta Mayerová, Ing. Radim Kocourek.
 
 Foto ze semináře “Cesta ke kvalitě – vzdělávání zaměstnanců členů České obuvnické a kožedělné asociace“
 
Foto z prezentace e-learningový systém EDU

Řadu seminářů uzavřelo v odpoledních hodinách neveřejné jednání členů komory soudních znalců sekce obuv-kůže rovněž dne 16. 2. 2011.
Odborná veřejnost uvítala semináře a přijala je s dobrým ohlasem.
Power-pointovou prezentaci ze semináře “Cesta ke kvalitě – vzdělávání zaměstnanců členů České obuvnické a kožedělné asociace“ naleznete ke stažení zde.
Power-pointovou prezentaci k e.learningu naleznete zde.
 
ČOKA 25/03/2011