Rozsáhlý vzdělávací projekt České obuvnické a kožedělné asociace s názvem „cesta ke kvalitě“

Obor, který chce mít budoucnost, se musí permanentně starat o to, aby měl školené a kvalifikované pracovní síly. V dnešní složité době se může úspěšně prosadit na trhu pouze ten podnikatel, který věnuje náležitou péči lidskému potenciálu ve své firmě. Především obchodní firmy musí dbát také na to, aby jejich zaměstnanci měli jak technické a odborné znalosti o zboží, které prodávají, ale také, aby ovládali tzv. měkké dovednosti, jejichž znalost je často základem prodejního úspěchu.

Z tohoto důvodu požádala Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) v rámci výzvy MPSV ČR – OP LZZ č. 33 o přidělení dotace na rozsáhlý vzdělávací program pro zaměstnance členských firem ČOKA. Projekt s názvem: „Cesta ke kvalitě – vzdělávání zaměstnanců členů České obuvnické a kožedělné asociace“ byl oficiálně zahájen dne 15.11.2009 a jeho ukončení je plánována dne 14.11.2012. Rozsáhlý vzdělávací projekt může být realizován jedině díky podpoře z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Cílem tříletého vzdělávacího projektu je zvýšit kvalifikaci účastníků a jejich adaptabilitu na změny ve firmách a rostoucí požadavky trhu práce. Projekt je navržen pro 19 členů asociace, v němž cílovou skupinu tvoří 200 zaměstnanců. Zaměstnanci členských firem jsou pro účely projektu rozděleni do pěti skupin následovně:

Top a střední management
Obchodníci
Prodavači a vedoucí prodejen
Skupina pro vzdělávání IT
Skupina pro jazykové vzdělávání – odborná AJ

Na míru jejich požadavkům a potřebám je připraveno vzdělávání v manažerských, obchodních, prodejních, komunikačních a IT dovednostech. Zařazena je rovněž i výuka odborné angličtiny, problematika pracovního práva a environmentu. Základním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurence schopnosti firem sdružených v ČOKA prostřednictvím dalšího odborného a profesního vzdělávaní zaměstnanců. V návrhu vzdělávacího plánu se snažila ČOKA pokrýt komplexní problematiku dle znalostí oboru a jeho potřeb. Ve firmách je nutné zejména zlepšit manažerské, obchodní a jazykové dovednosti (top management, obchodníci), u prodavačů pak jejich prodejní a komunikační dovednosti. V neposlední řadě k efektivnějším firemním procesům přispívají také IT znalosti a dovednosti a ty je třeba podpořit u všech skupin, stěžejně pak u vedoucí prodejen.

Přidanou hodnotu projektu bude mj. vytvoření e-learningového portálu pro prodavače obuvi. Vytvořené e-learninogvé kurzy a moduly budou v průběhu řešení projektu ověřeny na cílové skupině prodavačů a po ukončení projektu se předpokládá, že bude tento portál sloužit pro další vzdělávání prodavačů obuvi nejen u členských firem ČOKA. Všichni účastníci kurzů obdrží rovněž certifikáty o úspěšném absolvování kurzů.

V dubnu 2010 bylo zahájeno systematické proškolování zaměstnanců členských firem ČOKA v rámci projektu OP LZZ s názvem „Cesta ke kvalitě“. Po ukončení výběrových řízení bylo možné zahájit i předem naplánovaná systematická školení pro zaměstnance členů ČOKA. První běh školení pro TOP a střední management proběhl v salonku Park hotelu ve Zlíně ve dnech 9.-10.4.2010. Zkušený lektor mgr. Martin Padalík velmi erudovaně trénoval s přítomnými „Efektivní manažerskou komunikaci“ a nutno říci, že všichni přítomní, i když po celotýdenním shonu v práci na ně určitě doléhala únava, byli velmi pozornými posluchači.

Další skupinou, která úspěšně absolvovala ve dnech 26.-27.4.2010 první běh školení, byly prodavačky ze 4 členských firem. Školení tentokrát proběhlo v Brně – Králově Poli v A-Sport hotelu a vedla ho lektorka Michaela Bičová, DIS. Dvoudenní trénink měl prodavačkám napomoci zejména v lepší komunikaci se zákazníkem a v tom, aby byly úspěšnější a také aby byly schopny zvládat a řešit zejména konfliktní situace se zákazníkem.

Také v květnu a červnu 2010 pokračovaly vzdělávací aktivity pro členské firmy ČOKA v rámci projektu „Cesta ke kvalitě“. První běh školení pro obchodníky proběhl v salonku A-Sporthotelu v Brně ve dnech 6.-7.5. 2010. Lektor mgr. Dušan Bednář seznámil přítomné s výukovým modulem „Osobnost obchodníka“, kdy nenásilnou a účinnou formou vtáhl všechny do sestavení profilu úspěšného obchodníka, jeho žádoucích vlastností i komunikačních schopností.

Další běh školení pro obchodníky o stejné obsahové náplni se potom ještě realizoval v Hluboké nad Vltavou ve dnech 27.-28.5.2010. V příjemném, i když poněkud menším salonku hotelu Závíše z Falkenštejna školil obchodníky mgr.Tomáš Mladějovský. Účastníci ocenili především to, že vše, co se dozvěděli, bylo z praxe a získané poznatky určitě ve své obchodní praxi úspěšně využijí. Díky „menším prostorám“ měli účastníci k sobě blíže a navázali zde přátelské kontakty.

Další skupinou, která úspěšně absolvovala ve dnech 13.-14.5.2010 první běh školení s názvem „Efektivní manažerská komunikace“, byli TOP a střední manageři ze 6 členských firem. Školení tentokrát proběhlo opět v Brně v A-Sport hotelu a vedla ho vynikající mgr. Martin Padalík. I když mnozí přijeli do Brna s obavami o úroveň školení, po dvoudenním kurzu jednoznačně konstatovali, že to „stálo za to“ a že se již těší na další běh.

V červnu odstartovaly dva běhy IT kurzů pro účastníky z členské firmy Baťa a.s. v Praze. Školení probíhalo ve vlastních  prostorách firmy ve dnech 7.-8.6.2010 a 9.-10.6.2010.

Intenzivně pokračují také práce na přípravě E-learningového portálu, který bude určen pro rozšiřování a doplňování znalostí pro prodavače obuvi. Školení tutorů jednotlivých výukových modulů nachystaných textů ke konverzi do E-lerningu proběhlo ve Zlíně dne 24.6.2010.

Dne 11.6.2010 byla poslána na MPSV obsáhlá 1. monitorovací zpráva včetně všech povinných příloh, kterou zpracovali pracovníci sekretariátu ČOKA a která shrnuje veškeré aktivity a finanční náklady za prvních 6 měsíců realizace projektu. Věříme, že školení personálu je opravdu výzvou a pomůže překonat členským firmám negativní dopady krize a získat spokojené zákazníky, kteří se do prodejen s obuví a s kvalifikovanou obsluhou budou rádi vracet.

Autor článku: PhDr. Vlasta Mayerová