Ukončení výběrových řízení v rámci projektu OP LZZ a jejich výsledky

Od počátku ledna do konce března tohoto roku probíhala na sekretariátu ČOKA velmi zodpovědně příprava a následně i vyhodnocení výběrových řízení na dodavatele:
- vzdělávacích služeb
- zprostředkovatele e-learningových platforem a výukových modulů pro e-learning
- dodavatele HW a SW
- externího evaluátora
- dodavatele stravovacích a ubytovacích služeb

Veškerá výběrová řízení (VŘ) byla vyhlášena podle stávajících právních předpisů a podle finančních objemů, které jednotlivé VŘ obsahovaly.

Vyhodnocení výsledků velkého VŘ na dodavatele vzdělávacích služeb a zároveň i vyhodnocení výsledků dvou menších VŘ na dodavatele HW a SW a zprostředkovatele e-learningových platforem a výukových modulů pro e-lerning proběhlo dne 8.2.2010 za účasti speciální komise zřízené ČOKA. Členové komise byli:

Petr Kubát - prezident ČOKA
Svatoslav Žalůdek - předseda revizní komise ČOKA
PhDr. Vlasta Mayerová - tajemnice ČOKA a projektová manažerka
Ing. Jaromír Šlágr - obuvnický technik a koordinátor vzdělávacích akcí
Lenka Mrlíková - finanční manažerka

Fotografie z jednání hodnotící komise dne 8. února 2010

Pro dodání vzdělávacích služeb byla vybrána jako nejlepší nabídka, která splňovala všechna požadovaná kriteria a byla i cenově nejpříznivější, nabídka firmy TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o., Ostrava. Jako dodavatel HW a SW byla vybrána firma TECHMAPOS, spol. s r.o., Zlín a jako dodavatel e-learningových platforem a výukových modulů pro e-learning Sdružení CEPAC - Morava, Olomouc.

Další dvě výběrová řízení byla vyhlášena následně v březnu t.r. a vyhodnocena dne 17.3. a 2.4.2010. Jako dodavatel externí evaluace byla vybrána firma AMITY ENTERPRISES a.s., Praha a jako dodavatel ubytovacích a stravovacích služeb firma Valero s.r.o., Praha.

 

Autor: PhDr. Vlasta Mayerová

8/4/2010