VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB

Název projektu: Cesta ke kvalitě - vzdělávání zaměstnanců členů České obuvnické a kožedělné asociace

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00049

Datum vyhlášení výběrového řízení: 8.1.2010

Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) uveřejňuje průběžně informace o průběhu realizace projektu na svých webových stránkách. Informujeme, že na dodavatele vzdělávacích služeb pro tento projekt bylo vyhlášeno výběrové řízení dne 8.1.2010. Termín pro podání nabídek na sekreatrioát ČOKA je stanoven na 26.1.2010 do 12.00hod

Výzvu k podání nabídek naleznete: zde

Zadávací dokumentaci naleznete: zde  

8/1/2010