PROJEKT OP LZZ – PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST

ZAHÁJENÍ PROJEKTU „CESTA KE KVALITĚ – VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENŮ ČESKÉ OBUVNICKÉ A KOŽEDĚLNÉ ASOCIACE“

Název projektu: Cesta ke kvalitě - vzdělávání zaměstnanců členů České obuvnické a kožedělné asociace

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00049

Obor, který chce mít budoucnost, se musí permanentně starat o to, aby měl školené a kvalifikované pracovní síly. V dnešní složité době se může úspěšně prosadila trhu pouze ten podnikatel, který věnuje náležitou péči zejména lidskému potenciálu ve své firmě.  Především  obchodní firmy musí dbát také na to, aby jejich zaměstnanci měli jak technické a odborné znalosti o zboží, které prodávají, ale také, aby ovládali tzv. měkké dovednosti, jejichž znalost je  často  základem prodejního úspěchu. Z tohoto důvodu požádala Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) v rámci výzvy MPSV – OP LZZ  č. 33 o přidělení dotace na rozsáhlý vzdělávací program pro zaměstnance členských firem ČOKA.  Projekt s názvem: Cesta ke kvalitě – vzdělávání zaměstnanců členů České obuvnické a kožedělné asociace byl oficiálně zahájen dne 15.11.2009 a  ukončení je plánována dne 14.11.2012.

Cílem projektu je zvýšit kvalifikaci účastníků a jejich adaptabilitu na změny ve firmě a rostoucí požadavky trhu práce. Projekt je navržen pro 19 členů asociace, v němž je cílovou skupinu tvoří 200 zaměstnanců.  Cílovou skupinu tvoří firmy z 13 krajů ČR, tzn. , že projekt je nadregionální. Zaměstnanci jsou rozděleni do čtyř skupin následovně:

Top a střední management (20 osob))

Obchodníci (20 osob)

Prodavači a vedoucí prodejen (60 osob)

Skupina pouze pro vzdělávání IT (100 osob)

Na míru jejich požadavkům a potřebám je připraveno vzdělávání v manažerských, obchodních, prodejních, komunikačních a IT dovednostech. Zařazena je rovněž i výuka odborné angličtiny, problematika RP a environmentu.   

Základním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurence schopnosti firem v ČOKA prostřednictvím dalšího profesního vzdělávaní zaměstnanců. V návrhu vzdělávacího  plánu chce ČOKA pokrýt komplexní problematiku dle znalostí v oboru a jeho potřeb. Ve firmách je třeba zlepšit manažerské, obchodní a jazykové dovednosti (hlavně top management, obchodníci), u prodavačů pak jejich prodejní a komunikační dovednosti. V neposlední řadě k efektivnějším firemním procesům přispívá IT a ty je třeba podpořit u všech skupin, stěžejně vedoucí prodejen.

Přidanou hodnotu projektu bude i vytvoření e-learningového portálu pro prodavače obuvi. Vytvořené e-learninogvé kurzy a moduly budou v průběhu řešení projektu ověřeny na cílové skupině prodavačů a i po ukončení projektu se předpokládá, že  bude tento portál sloužit pro další vzdělávání prodavačů obuvi u členských firem ČOKA. Všichni účastníci kurzů obdrží rovněž certifikáty o úspěšném absolvování kurzů.

 

 

Autor článku : PhDr. Vlasta Mayerová

15/12/2009