VÝŠE PLATEB ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ V ROCE 2017

VÝŠE PLATEB ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ  V ROCE  2017

podle výše tržeb v roce 2016

Členský příspěvek v Kč

do 5 mil. tržeb                                            

5 000,-

od 5 mil. do 10 mil.                           

6 000,-

od 10 mil. do 20 mil.                         

7 000,-

od 20 mil. do 30 mil.                       

10 000,-

od 30 mil. do 40 mil.                       

12 000,-

od 40 mil. do 50 mil                        

15 000,-

od 50 mil. do 60 mil

17 000,-

od 60 mil. do 70 mil.                       

20 000,-

od 70 mil. do 80 mil.                       

22 000,-

od 80 mil. do 90 mil.                       

25 000,-

od 90 mil. do 100 mil

27 000,-

od 100 mil. do 200 mil.                   

40 000,-

nad 200 mil. tržeb                           

50 000,-

          
Řádný člen platí členský příspěvek v plné výši. V rámci členského příspěvku je zahrnut základní rozsah služeb poskytovaných asociací řádným členům. Ostatní služby nad rámec základního rozsahu jsou řádným členům poskytovány za zvýhodněné ceny dle platného ceníku. Na každých i započatých  5.000,-Kč úhrady členského příspěvku připadá řádnému členu 1 hlas.

Při vstupu nového řádného člena v době od 1.7. 2017 do 31.12.2017 platí nový řádný člen pouze 50% ročního členského příspěvku.

Podmínky pro daňové zaúčtování členských příspěvků řádných členů ČOKA v roce 2017 jako odčitatelných nákladů.

Podle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 438/2003 lze od 1.1.2004 jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmu účtovat i členský příspěvek poplatníka organizacím zaměstnavatelů a to v plné výši za zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání. Současně zůstal v nezměněné platnosti § 19, odst. 1) písm. a), podle kterého jsou členské příspěvky těchto organizací osvobozeny od daně.

 

Čoka 2017