Výše plateb členských příspěvků

VÝŠE PLATEB ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ  V ROCE  2019

podle výše tržeb v roce 2018

Členský příspěvek v Kč

do 5 mil. tržeb                                            

6 000,-

od 5 mil. do 10 mil.                           

8 000,-

od 10 mil. do 20 mil.                         

10 000,-

od 20 mil. do 30 mil.                       

12 000,-

od 30 mil. do 40 mil.                       

15 000,-

od 40 mil. do 50 mil                        

17 000,-

od 50 mil. do 60 mil

20 000,-

od 60 mil. do 70 mil.                       

22 000,-

od 70 mil. do 80 mil.                       

25 000,-

od 80 mil. do 90 mil.                       

27 000,-

od 90 mil. do 100 mil

30 000,-

od 100 mil. do 200 mil.                   

40 000,-

nad 200 mil. tržeb                           

50 000,-

          
Řádný člen platí členský příspěvek v plné výši. V rámci členského příspěvku je zahrnut základní rozsah služeb poskytovaných asociací řádným členům. Ostatní služby nad rámec základního rozsahu jsou řádným členům poskytovány za zvýhodněné ceny dle platného ceníku. Na každých 1.000,-Kč úhrady členského příspěvku připadá řádnému členu 1 hlas.

Při vstupu nového řádného člena v době od 1.7. 2019 do 31.12.2019 platí nový řádný člen pouze 50% ročního členského příspěvku.

Podmínky pro daňové zaúčtování členských příspěvků řádných členů ČOKA v roce 2019 jako odčitatelných nákladů.

Podle § 24 odst. 2 písm. d) zákona č. 586/1992 Sb. ve znění zákona č. 438/2003 lze od 1.1.2004 jako výdaj (náklad) vynaložený na dosažení, zajištění a udržení příjmu účtovat i členský příspěvek poplatníka organizacím zaměstnavatelů a to v plné výši za zdaňovací období nebo období, za které je podáváno daňové přiznání. Současně zůstal v nezměněné platnosti § 19, odst. 1) písm. a), podle kterého jsou členské příspěvky těchto organizací osvobozeny od daně.

 

Čoka 2019