Přidejte se k nám: "Zelené boty pro udržitelný život"

Mezinárodní seminář k udržitelnosti obuvnické výroby v Evropě při veletrhu GDS v Düsseldorfu
   
CEC – Brusel, 16. června 2016

Je vaše firma připravena na řešení sociálních a environmentálních výzev globalizace a udržení své popularity mezi průmyslovými partnery a zákazníky? Co byste mohli udělat víc? Přijeďte na mezinárodní obuvnický seminář o udržitelnému rozvoji s názvem "Zelené boty pro udržitelný život", který se koná v Düsseldorfu při veletrhu GDS dne 28. července 2016. Naučíte se zde, jak přidat „udržitelnost“ do svých kolekcí obuvi s cílem zvýšit hodnotu svého podnikání. Inteligentní strategie udržitelnosti vám pomůže připravit se na budoucí rizika, předvídat obavy akcionářů i spotřebitelů, stát se ekologicky a sociálně odpovědnými a vytvořit „sami sebe“ jako preferovaného výrobce pro spotřebitele i průmyslové partnery. více...

 

Evropská konfederace obuvnického průmyslu (CEC) společně s ostatními evropskými partnery zde představí závěrečnou zprávu k projektu „Step to Sustainability“ (S2S) - "Krok k trvale udržitelnému rozvoji obuvnické výroby v Evropě". Projekt vyzývá i ostatní obuvnické firmy k účasti a participaci na mezinárodním semináři. Seminář k trvalé udržitelnosti s názvem "Zelené boty pro udržitelný život" je organizován na veletrhu GDS dne 28. července 2016 a jeho součástí bude i workshop. Během workshopu by měli účastníci lépe pochopit, jak přijetím strategie udržitelného rozvoje mohou zvýšit svou obchodní hodnotu a prodeje a mít kladný vliv na sociální a environmentální podmínky.

Workshop je organizován v rámci konsorcia společností a financován z projektu EU "Krok k trvale udržitelnému rozvoji", jehož cílem bylo vytvoření a pilotní ověření nového pracovního a kvalifikačního profilu s odpovídajícím školením v oblasti udržitelné výroby obuvi v Evropě. Projekt se zaměřuje na potřeby společností, které se chtějí zapojit do udržitelné výroby, vypracováním nového kvalifikačního profilu. Tento profil má za úkol vybavit studenty odborných škol potřebnými dovednostmi a schopnostmi, aby se dokázali vypořádat s problematikou udržitelného rozvoje a následně přispěli ke zvýšení konkurenceschopnosti výrobců obuvi.

Podniky mají možnost zavést pozitivní změny do svých výrobních strategií, což zvýší stejnou měrou popularitu jejich produktů a jejich značky jak mezi spotřebiteli, tak i mezi obchodními partnery. Taková strategie bude mít prospěch nejen pro životní prostředí a pro zvýšení společenské odpovědnosti, ale také umožní firmám využívat řadu výhod, jako je zvýšení příjmů a snižování nákladů, zvyšování možností, jak přilákat zaměstnance a přitom udržet ceny, povede k vytvoření zdravého pracoviště a k vyšší produktivitě práce, ale i k posilování vztahů se zainteresovanými stranami.

Na workshopu budou prezentovány výsledky projektu „Krok 2 – udržitelnost“ (S2S), konkrétně zástupce malých a středních podniků z Portugalska, který se účastnil pilotního ověření projektu. Dále zde budou prezentovány dva panely relevantních zástupců průmyslu, kteří budou vysvětlovat „osvědčené postupy“ v obuvnickém průmyslu. První panel se zaměří na fázi výroby obuvi s prezentacemi firem El Naturalista, Baťa Brands a organizace Leather Naturally. Druhý panel bude prezentovat přístup významných maloobchodníků k zajištění „udržitelnosti“ s příspěvky firem Deichmann, Zumnorde a Avokáda Store GmbH.

Nenechte si ujít tuto příležitost, poznačte si datum v kalendáři a registrujte se na workshop "Zelené boty pro trvale udržitelný život" při veletrhu GDS dne 28. července 2016. Dozvíte se, jak být průkopníky v udržitelnosti!

Více informací naleznete na: www.cec-footwearindustry.eu