STŘEDNÍ ŠKOLA F.D. ROOSEVELTA BRNO

Střední škola F. D. Roosevelta Brno je školou podle §16 odst. 9 školského zákona (speciální škola) a proto přijímá žáky s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým handicapem, vadami řeči, vývojovými poruchami učení, vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem.
Historie školy je neodmyslitelně spojená s Centrem Kociánka. Ústav pro tělesně vadné byl založen v roce 1919 v renesančním zámečku na Kociánce.
Od 1. září 2008 přešel odborný výcvik realizovaný Centrem Kociánka pod střední školu. Obory vzdělání zahradník, zahradnické práce, brašnář, brašnářské a sedlářské práce, krejčí a elektromechanik zůstaly v pronajatých prostorách Centra Kociánka. Odborný výcvik oboru vzdělání - provoz domácnosti a zpracovatel přírodních pletiv byl umístěn do prostor školy. Prostory nové budovy bylo třeba upravit a dovybavit pro potřeby odborného výcviku.
Nová bezbariérová budova školy je velkou výhodou pro zdravotně postižené žáky. Umožňuje kvalitní vzdělávání ve všech nabízených oborech vzdělání, ale je třeba ji neustále dovybavovat a modernizovat. Prioritou školy je realizovaná modernizace počítačů v učebnách ICT, pořízení počítačů do kmenových učeben a instalace interaktivních dataprojektorů v učebnách.
Vzhledem k ubytovacím potřebám středně a těžce tělesně postižených žáků je velkou výhodou sousedství školy s Centrem Kociánka. Centrum zabezpečuje ubytování, celodenní stravování, rehabilitace a další mimoškolní aktivity pro své klienty, kteří jsou také žáky školy.

Kontakt:
Střední škola F.D.Roosevelta Brno
Ing. Miroslava Zahradníková - ředitelka
Křižíkova 1694/11, 612 00 Brno - Královo Pole
Tel.: +420 539 086 672
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , www.ssfdr.cz