Konec nízkonákladové obuvi ? .....více>>>

 Studie spotřeby obuvi pro rok 2030 předpovídá, že v příštích 15 letech bude zvýšená cena obuvi, jako odraz rostoucích výrobních nákladů a rostoucí ceny pracovní síly v Číně.
Až do roku 1970 výroba a spotřeba zboží byla v dané geografické oblasti, od této doby byl zahájen proces přemísťování některých společností směrem k zemím s levnější pracovní sílou, např. Portugalsko. O tři desetiletí později, když se Čína stala členem Světové obchodní organizace, se výrobní svět změnil. Tato asijská země se stala nejvíce konkurenceschopnou zemí pro výrobu. Nízké platy a velké množství dostupné pracovní síly přilákaly investory z celého světa do Číny a stovky firem přesídlily svoji výrobu. To Číně pomohlo ke zlepšení hospodářského růstu a k lepším výnosům. Tímto jsou méně ochotni pracovníci přijímat nízké platy a více touží po lepších platebních podmínkách.

V tomto období před 10 lety začla stoupat cena suroviny a kůže se meziročně stla o 7,5% dražší, zatímco ceny pryžových a plastových výrobků se zvýšily pouze o 2,7% ročně. Tento posun měl dopad na skladbu výroby s prudkým poklesem vývozu kožené obuvi, a to jak v objemově, tak i hodnotově a trvalý nárůst vývozu pryžové a plastové obuvi.

V roce 2003 byl vývoz kožené obuvi zastoupen 60% z celkové hodnoty vývozu obuvi z pryže a plastů bylo pouze 20%. Za pouhé jedno desetiletí je hodnota usňové obuvi nižší o 50% z celkového vývozu. I přes to v Číně začaly výrobní náklady stoupat. Čína je největší výrobce obuvi na světě, což vyvolává zájem o místní podniky ze strany USA i Evropy. Podle Světové obuvnické ročenky došlo v USA teprve v průběhu posledních 5 let k nárůstu výroby obuvi z 2% na 3%.


Rostoucí výrobní náklady budou generovat vyšší prodejní cenu, s dopadem na prodané množství. Při pohledu na nízké nákupy obuvi mohou být spotřebitelé také více šetrní ke staré obuvi. Koupě kožené obuvi by mohla být považována jako investice, která spotřebitelsky zvýší životní cyklus výrobku. To bude vytvářet nové obchodní příležitosti pro opravářské služby obuvi. Kombinace všech těchto prvků bude opět představovat nové výzvy pro podnikatele v kožedělném oboru.

Studie v Aj ke stažení ZDE. Zdroj:Word Footwear