Úspěšný podzimní běh odborných školení ČOKAČeská obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) pořádá již tradičně jarní a podzimní běhy odborných školení pro prodejce obuvi a kožené galanterie, ale i pro další zájemce z řad velkoobchodů či výrobců obuvi a kožené galanterie, soudních znalců a majitelů firem. V letošním roce proběhlo v rámci podzimního běhu pět odborných školení, střídavě v Brně a v Praze. Témata školení zahrnovala problematiku, která je neustále „žhavá“ a ve které došlo ke změnám v roce 2016.  V rámci komplexního vysvětlení všech zákonných povinností prodávajících byly podány výklady k povinnostem při distančním prodeji a prodeji na dálku i nové povinnosti v souvislosti s mimosoudním řešením spotřebitelských reklamací. Školení „Reklamace ad A do Z“ bylo velmi pozitivně hodnoceno všemi zúčastněnými.  více ...

Reklamačnímu řízení, resp. posuzování oprávněnosti reklamací z pohledu soudního znalce, bylo věnováno i další školení určené pro prodejce sportovní obuvi.  Řešena byla užitná hodnota sportovní obuvi, životnost obuvi a vliv intenzity používání spolu s tvarem nohy a stylem chůze a běhu na rozličných površích, volba velikosti a odzkoušení obuvi při prodeji. Samostatnou kapitolou pak byly vady sportovní obuvi členěné podle účelovosti obuvi, podle technologie výroby, konstrukční vady z hlediska použití, podle opotřebení, vlivu údržby atd. Rozdělení vad bylo probráno i podle poškození vrchového materiálu, podešve, podšívek či uzavíracích prvků. Nebyly opomenuty ani ukázky vad nedokonale provedených oprav či poškození obuvi spotřebitelem. V závěrečné fázi školení se přítomní věnovali posuzování oprávněnosti spotřebitelských reklamací a ukázkám konkrétních případů reklamací. Tohoto školení se zúčastnili především odborní pracovníci reklamačních úseků či oddělní prodejen se sportovními potřebami včetně obuvi.

Třetí typ školení s názvem „Jak odborně prodávat obuv?“ zahrnoval odborné přednášky k obuvnickému E-learningu jako efektivnímu modernímu nástroji pro vzdělávání prodavačů, k zásadám zdravého obouvání dětí a dospělých, k měření nohou a posouzení padnutí obuvi. V rámci přednášky profesionální prodavač obuvi byla probrána i osobnost prodavače, správná prezentace zboží a nabídka obuvi. Z úst lékařů-ortopedů pak byli přítomní seznámeni se základy anatomie a fyziologie dětské nohy i nohy dospělého člověka, s nejčastějšími vadami dětských nohou (ortopedické deformity) a jejich možnou korekce obuví a stélkami, ale i s vadami nohou u dospělé populace. Součástí školení byla i ukázka základního podiatrického vyšetření nohou na podoskopu. Účastníci tohoto typu školení získali i certifikáty o jeho úspěšném absolvování.

Každý podnikatel, který chce být úspěšný, se musí permanentně starat o to, aby měl školené a kvalifikované pracovní síly. V dnešní složité době se může úspěšně prosadit na trhu pouze ten, kdo věnuje náležitou péči lidskému potenciálu ve své firmě.  Především obchodní firmy musí dbát na to, aby jejich zaměstnanci měli jak technické a odborné znalosti o zboží, které prodávají, ale také, aby ovládali tzv. měkké dovednosti, jejichž znalost je často základem prodejního úspěchu. Školení personálu je v dnešní době, kdy dochází k poměrně častému střídání prodavačů, nutností a pomáhá získat spokojené zákazníky, kteří se do prodejen s obuví a s kvalifikovanou obsluhou budou rádi vracet. Informace k jarnímu běhu odborných školení v roce 2017, které budou realizovány pro prodejce obuvi a kožené galanterie, budete moci opět naleznout zde na našich webových stránkách.

 

Autor článku:
PhDr. Vlasta Mayerová – ČOKA
Autor fotografií:
Jana Bobálová  - ČOKA