Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny je určen i pro prodejny obuvi a opravny obuvi – žádosti je možné podávat až do 15. března 2021!

Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny je určen i pro prodejny obuvi  a opravny obuvi – žádosti je možné podávat až do 15. března 2021!
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) prodloužilo výzvu k podávání žádostí do programu COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. Žádosti bude přijímat až do 15. března 2021 do 16:00 hod. Výše podpory činí 400 Kč za každého zaměstnance a den, po který bylo mezi 9. říjnem 2020 a 10. lednem 2021 podnikání na základě vládních opatření přímo omezeno či zakázáno. Dotace je proplácena na náklady a výdaje na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou např. osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod. Podrobnosti k programu naleznete na: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/informace-o-koronavirus/program-covid-_-gastro-_-uzavrene-provozovny--258742/
Současně je možné žádat také o COVID – nájemné III. Výzva (MPO): https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/covid-19-najemne--255305/ a Antivirus (příslušné Úřady práce): https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Publikváno 11.3.2021