Fast Fashion – „Důsledky šílenství módy“

Celosvětová výroba oděvů a obuvi se za 15 let zdvojnásobila. „Fast  Fashion“, tedy „rychlá móda“ je název systému, který podporuje módní průmysl. Ekologické důsledky jsou fatální. Módní řetězce přinášejí ročně více než 20 kolekcí a neustále vytvářejí nové „nákupní pobídky“. Při tom se spoléhají na marketing ovlivňujících osobností, tj. na zástupce v síti, kteří prezentují nové kolekce. Tisícekrát se na tyto příspěvky klikne např. na Instagramu nebo na YouTube.

Neustálý nákup nových šatů byl po mnoho let koníčkem modelky a herečky Marie Nasemann. Zřícení textilní továrny Rana Plaza v roce 2013 v Bangladéši, která rovněž vyráběla pro významné evropské módní řetězce, ji však přimělo svůj postoj přehodnotit. Dnes Marie Nasemann vede kampaň za „spravedlivou módu“ a ukazuje, jak může udržitelná móda fungovat. více ...


S výrobou oděvů roste také hora starých oděvů. „Sběratelé a třídiči“ financují recyklaci starých oděvů prodejem tzv. „stále přenosných oděvů“. Ale opakovaně použitelné oblečení se v pytlích starého šatstva vyskytuje stále méně. Místo toho roste podíl podřadného polyesterového zboží. Pouze díky levným vláknům je možné, aby existovala Fast Fashion. Na druhé straně pro sběratele a třídiče špatná kvalita znamená, že v dlouhodobém výhledu již nebudou moci pokrýt své náklady na recyklaci. Zástupci průmyslu již mluví o rozsahu, který ohrožuje existenci.

Pokud se opětovné použití nošeného textilu jako použitého zboží zhroutí, hrozí také ekologická katastrofa. Proto musí být odstraněny hory stále nositelného oblečení, které je dáváno jako odpad ke spalování. Současná celosvětová textilní výroba značně spotřebovává zdroje a způsobuje více škodlivého CO2 pro naše klima, než všechny roční mezinárodní lety a výlety lodí dohromady. Dokument osvětluje důsledky rychlé módy a sleduje cestu našich starých šatů. Autoři také ukazují alternativy - například recyklaci textilu - a objasňují možnosti a limity těchto postupů.

29.9.2019
Zdroj: https://www.shoez.biz/details/fast-fashion-die-folgen-des-modewahnsinns-7056.html
Překlad: ČOKA