Nové požadavky Evropské unie (EU) na pracovní oděvy a obuv


Dne 4.10. 2016 při příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně proběh seminář na téma normy v oblasti BOZP a nových požadavků EU na pracovní oděvy a obuv  pořádaný ČOKA ve spolupráci s a.s. Veletrhy Brno a odbornými zkušebnami. Účastníci byli seznámeni s veškerými náležitostmi a povinnostmi při uvádění OOP na trh ve světle nového nařízení EU a evropských norem, s postupy posuzování shody, ale i s dalšími důležitými informacemi.


Pokud máte zájem, můžete si jednotlivé přednášky přečíst pod odkazy níže.

VÚBP - Technické požadavky na OOP při jejich uvádění na trh - zde

TZÚ - Požadavky na ochranné oděvy ve světle Nařízení EU a evropských norem - zde

ITC - Posuzování shody OOP na ochranu nohou a chodidel - zde

ITC - Informační podpora pro OOP a obuvnický průmysl - zde

ITC - Šestimocný chrom – rizikový parametr OOP na bázi usní - zde

ČOKA - „Nová značka KOMFORTNÍ OBUV“ - zde