Čínský vývoz obuvi získává na hodnotě

Podle statistik nedávno zveřejněných CLIA (China Leather Industry Association), čínský vývoz obuvi vzrostl v hodnotovém vyjádření v prvních 6 měsících roku, a to i přes pokles objemu. Čínská ekonomika a celkový vývoz propadl v červenci o 8% a spustil „noční můru na akciových trzích“ po celém světě.

CLIA ukázala, že vývoz čínského obuvi v prvním pololetí roku 2015 dosáhl 5 miliard párů a byl v hodnotě 24,7 miliard amerických dolarů. To sice představuje pokles o 5,9% v množství exportované obuvi z Číny, ale narůstá hodnotu prodejů cca o1% od tohoto „největšího světového výrobce obuvi“. Tento vývoj za prvních šest měsíců běžného roku má za následek zvýšení průměrné vývozní ceny čínské obuvi.

Při podrobnějším pohledu množstevní poklesly vývozu obuvi z Číny je možné sledovat do všech cílových kontinentů s výjimkou prodejů do Severní Ameriky
(+ 2,9%). Pokud jde o hodnotu, je třeba upozornit na zvýšení hodnoty vývozu obuvi z Číny do zemí ASEAN – zde se zvýšil o 17,1% a do Afriky s nárůstem o 18,2%.

 Zdroj: World Footwear, 08.09.2015