Výuční list za obuvnické řemeslo jen ve Zlíně! .....více>>>

Všichni, kteří jsme měli obuvnictví jako svého koníčka, jsme věřili tomu, že musí znovu přijít doba, kdy opět bude mezi lidmi zájem o vzdělávání v obuvnických profesích a zdokonalení se v obuvnickém řemesle. Vždyť boty se stále nosí a nosit budou!
Tomu napomáhá zavedení nového systému do vzdělávání. Požadovanému řemeslu se mohou naučit žáci ve školách v klasických učebních oborech, ale také cestou získání profesních kvalifikací u autorizovaných osob. Pokud zájemci seskládají předepsané profesní kvalifikace, získají tzv. Úplnou profesní kvalifikaci, na jejímž základě se pak mohou přihlásit ve střední škole k vykonání závěrečné učňovské zkoušky.

Radim Kocourek, Soňa Drahovská, Tomáš Hrdlička, Bronislava Horáková

Tak tomu také bylo v právě uplynulém školním roce 2014/2015, kdy se v měsíci červnu po delší době konaly ve Střední škole obchodně technické s. r. o.  (v současnosti je to jediná škola v ČR, která je schopna obuvnictví vyučovat) ve Zlíně závěrečné učňovské zkoušky v oboru Výrobce obuvi (32-54-H/01). Pro celý článek otevřete nadpis


Letos se poprve konaly závěrečné učňovské zkoušky podle jednotného zadání, které bylo závazné pro všechny případné školy a zájemce o získání výučního listu.
Ke zmíněným zkouškám se přihlásili na základě získání Úplné kvalifikace, potřebných certifikátů a dokladů dva uchazeči o získání výučního listu. Oba, paní Soňa Dvořáková a pan Tomáš Hrdlička se obuvnictví věnují již delší dobu a obuvnickým řemeslem přímo žijí. Jejich zájmu o obuvnickou činnost a nadšení pro obor, odpovídaly výsledky závěrečné učňovské zkoušky Výrobce obuvi.
Ta se skládala ze třech částí. Ze čtyřhodinové písemné práce, z praktické zkoušky při níž museli účastníci zhotovit jeden pár pánské derbové polobotky a poslední částí byl ústní pohovor, obsahující otázky ze všech obuvnických technologií, výrobních způsobů a systémů.

Výsledky zkoušky byly vynikající a oba přítomní získali výuční list v oboru Výrobce obuvi s vyznamenáním.
Jak paní Dvořáková, tak také pan Hrdlička i celá zkušební komise v čele s pedagogy měli z tak vynikajících výsledků velkou radost. Není se čemu divit. Jednak bylo naplněno dlouhodobé studijní snažení zúčastněných a byli to také po několika letech noví, čerství absolventi obuvnického řemesla.
Věříme tomu, že tyto obuvnické učňovské zkoušky, konané po delší době, nebudou posledními a že otevřely cestu dalším zájemcům o obuvnické řemeslo a patřičnou kvalifikaci v něm.

Autorka článku: Bronislava Horáková SŠOT

Autor fotografií: Ing. Radim Kocourek, Ph.D., ČOKA