64 % nebezpečných výrobků přichází do EU z Číny!

Evropská komise dnes zveřejnila údaje o nebezpečných výrobcích, které byly na území Evropy v loňském roce odhaleny.Zdroj: Shutterstock.com - Jolan Nikolic

Podle zprávy došlo k 3% nárůstu nahlášených škodlivých produktů oproti roku 2013. 64 % nebezpečných výrobků pocházelo z Číny, z Evropy pouze 14 %. Nejčastěji se jedná o dětské hračky, obuv a oblečení.

V roce 2014 byly dvěma hlavními kategoriemi výrobků, u nichž musela být přijata nápravná opatření, hračky (28 %) a oděvy, textilie a módní výrobky (23 %). Mezi nejčastěji oznamovanými riziky, jež tyto výrobky způsobovaly, bylo nebezpečí úrazu, riziko chemické závadnosti výrobku a riziko udušení.

V roce 2014 bylo nejčastěji oznamováno chemické riziko v souvislosti s obuví a koženými výrobky (např. šestivalentní chrom, který způsobuje senzibilizaci kůže), hračkami a výrobky pro péči o děti (např. změkčovač plastů, který může způsobit problémy s plodností) a módní bižuterií (např. škodlivé těžké kovy).

Odkud tyto výrobky pocházejí?

Zemí původu, která v rámci systému varování zůstává na prvním místě, je Čína. V uplynulém roce se 64 % všech oznámení o nebezpečných výrobcích týkalo zboží pocházejícího z Číny – stejně jako v roce 2013. Evropa s Čínou úzce spolupracuje prostřednictvím aplikace „systém rychlého varování – Čína“, aby se zajistilo, že čínské orgány vyřeší jakýkoliv problém s bezpečností výrobků přímo na místě.

Systém včasného varování v číslech

V roce 2014 bylo přijato celkem 2 435 oznámení.

Ve srovnání s předchozím rokem jde o 3% nárůst, což znamená, že bylo zadrženo více nebezpečných výrobků, a spotřebitelé se tak těší lepší ochraně.

V roce 2014 bylo přijato 2 755 následných opatření.

Pokud členský stát odhalí, že je produkt nebezpečný, zveřejní oznámení v systému rychlého varování. Všechny ostatní země se následně snaží příslušný výrobek nalézt na svých trzích a země, které výrobek najdou, oznámí, jaká následná opatření přijaly (zákaz/zastavení prodeje, stažení z trhu či oběhu nebo odmítnutí dovozu celními orgány).

Čtyři nejčastěji oznamované kategorie výrobků v roce 2014: 28% Hračky, 23% oblečení a obuv, 9% elektrické zboží, 8% motorová vozidla.

Oznámení podle země původu oznámeného výrobku v roce 2014: 64% Čína, 14% země EU, 12% ostatní, 7% neznámé, 3% Turecko.

Zdroj: Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR