Odpovědi na nejčastěji kladené otázky .....více>>>

 Odpovědi na nejčastěji kladené otázky

 

Jaký byl rok 2014 ? Jaký bude vývoj? Jak čelit konkurenci? Jaká je zaměstnanost?

 

Jak se vyvíjela situace ve výrobě obuvi v ČR v roce 2014?
 
Také v roce 2014 tuzemští výrobci obuvi dle našich zjištění nezaháleli. Od  některých společností máme signály, že nestačily vyrábět. Na oficiální hodnocení je ještě příliš brzy – statistický úřad údaje o výrobě za rok 2014 bude mít k dispozici cca až v polovině roku 2015. Nicméně předpokládáme, že nedošlo k žádnému významnému poklesu výroby, takže údaje by mohly být velmi podobné.

Jak se bude výroba vyvíjet v letošním roce a jaké faktory jí ovlivní?

Nepříjemnou skutečností je, že na světových trzích roste cena usní. Čeští výrobci se orientují zejména na výrobu kvalitní usňové (kožené) obuvi a např. v loňském roce italské koželužny, odkud jsou usně do ČR převážně dováženy, 5x v průběhu roku zvyšovaly ceny. Nepříznivě působí pro dovozy usní a dalších komponentů, jako jsou zejména podešve apod., i kurz koruny vůči euru. To pak prodražuje kvalitní obuv od našich výrobců na domácím trhu.
 
Čím tuzemští výrobci čelí zahraniční konkurenci? Jsou nějaké nové segmenty, na které se zaměřují?
 
To, čím mohou tuzemští výrobci čelit zahraniční konkurenci, je zejména schopnost vyrobit i menší série, operativně a rychle je dopravit nejen kamkoliv v ČR, ale i v Evropě. Navíc se v Číně, tj. v zemi, která produkuje cca 80% celosvětové výroby obuvi, zdražuje nejen cena materiálů, energií, ale i pracovní síly. Roste koupěschopnost obyvatel a roste i domácí spotřeba. Pro zahraniční firmy je stále těžší zajistit si v Číně výrobu obuvi v „renomovaných závodech“, které dodržují ISO normy a zejména pak dostat obuv zavčasu na přepravu a do Evropy. Dnes již jim pomalu nestačí „roční předstih“ v objednávkách. Z tohoto důvodu se začínají některé renomované značky opět „poohlížet“ po výrobcích obuvi v Evropě.

Novinkou na trhu začínají být „kolekce od mladých designérů“, kdy jde de facto o originály u každého páru obuvi či u každého kusu kožené galanterie. Snaha o originalitu a neotřelost je patrná zejména u mladé generace.

V současné době se i naše asociace zapojila do řešení mezinárodního projektu s názvem High-end Shoe - Innovative Training For Luxury Footwear Manufacturing, který je realizován v rámci programu ERASMUS+ a je zaměřen na luxusní obuv a na mladé designéry. Projekt má umožnit lepší zapojení mladých designérů do obuvnické výroby v malých firmách a pomoci tak k jejich prosperitě a zároveň k lepšímu uplatnění mladých lidí.Jak se vyvíjí zaměstnanost v obuvnické a kožedělné výrobě v ČR?

Je to sice divné, ale zaměstnavatelé v obuvnické výrobě mají opravdu nedostatek pracovníků. Dnes již lidé nejsou zvyklí „dělat rukama“ a mnohdy se jim prostě pracovat nechce, když „mohou být doma a pobírat sociální dávky“. Ve výrobě chybí zejména svrškařky a šikovní obuvníci na spodkových dílnách.  Kvalifikovaná mladá pracovní síla je problém, který se v současné době s obuvnickými firmami snažíme řešit. Přestože by firmy mohly mít více zakázek, musejí je z důvodu nedostatku kvalifikovaných pracovníků odříkat.

Jaká je strategie pro další období?

Byla dopracována a připravena strategie pro rozvoj kožedělného průmyslu v letech 2014-2018. Její prosazování by se mělo podařit zajistit prostřednictvím připravované sektorové dohody, která by měla být na centrální úrovni uzavřena pro textilní oděvní, obuvnický a kožedělný průmysl v květnu 2015 (SD TOK). Snažíme se docílit toho, aby mohl být otevřen učební obor „Výrobce obuvi“ denní  formou studia. Předpokládá to získat mladé lidi do tohoto učebního oboru a např. Zlínský kraj je připraven poskytnout studentům tohoto oboru stipendia. V propagaci odborného školství a učebních oborů budeme pokračovat také v roce 2015, zejména prostřednictvím chystané SD TOK. Snad se nám podaří získat do výroby obuvi, ale i výroby kožené galanterie nové, mladé pracovníky.

Zprávu připravila:
PhDr. Vlasta Mayerová
Česká obuvnická a kožedělná asociace

V Brně dne 18.2.2015

www.coka.cz