Jak postupovat při dobrovolné certifikaci dětské obuvi se "Žirafou"

Díky intenzivní osvětové činnosti pracovníků ČOKA se do povědomí široké veřejnosti dostala znalost o certifikované dětské obuvi se symbolem žirafy. Od počátku uvedení certifikované dětské obuvi s žirafou na náš trh vyvinula ČOKA a její odborní spolupracovníci širokou škálu podpůrných programů a aktivit, určených nejen výrobcům a prodejcům dětské obuvi, ale především široké veřejnosti jako jsou prodavači obuvi, lékaři, pedagogičtí pracovníci předškolních a školních zařízení, ale také samotní rodiče malých dětí, jejich prarodiče a rodinní příslušníci. Za nejúspěšnější aktivity můžeme jmenovat např. rozhlasové relace v Českém rozhlase v Praze a v Brně, regionální vysílání v Hradci Králové, vystupování v televizních pořadech jako jsou např.„Dobré ráno s Novou“ a „Sama doma“,  bohatou publikační činnost v denním tisku i v odborných a populárně-vědeckých časopisech, bezplatné poskytování osvětových brožurek o správném obouvání dětí v prodejnách obuvi a jejich zasílání rodičům poštou, promítání osvětového filmu o zdravotně nezávadném obouvání dětí v televizi a při školení prodavaček,  rodičů a prarodičů malých dětí a v neposlední řadě celostátní výukové kursy prodavačů obuvi, kterými ČOKA po celou dobu aktivně zvyšovala znalosti o správném prodeji a nákupu zdravotně nezávadné dětské obuvi.

Bohužel v průběhu minulých let mnozí naši výrobci ukončili svou výrobu a proto se velmi výrazně ochudila nabídka certifikované dětské obuvi v prodejnách, zvláště pak o kvalitní usňovou obuv všech střihů, velikostí a účelovosti. Mnohdy se stává, že rodiče marně shánějí v našich prodejnách kvalitní certifikovanou dětskou obuv, o které již mnoho ví a rádi by ji svým dětem zakoupili. Zdá se, že jsme si do určité míry již „vychovali“ nejen prodavače, ale i samotné rodiče k odpovědnému přístupu k nákupům dětské obuvi. Ale je také naší povinností, aby nabídka dětské obuvi v našich prodejnách byla co nejširší a plně uspokojila požadavky zákazníků.

Dobrovolná certifikace dětské obuvi se provádí podle Technické specifikace TS-ITC 2/98 a obuv pro děti do tří let věku je certifikována dle Technické specifikace TS-ITC-276/2002. Je připraven i nový návrh na doplnění TS-ITC 2/98 a sice TS-ITC 2/98/a, který reaguje na nové požadavky a předpisy. Informace o rozsahu zkoušek souvisejících s certifikací obdrží zájemce na vyžádání v Institutu pro testování a certifikaci, a.s., Zlín (ITC) nebo v sekretariátu ČOKA. ITC a.s. zabezpečuje potřebné zkoušky ve vlastních laboratořích, případně přejímá výsledky zkoušek jiných akreditovaných laboratoří v České republice. V průběhu certifikačního procesu působí Komise zdravotně nezávadného obouvání (KZNO) jako poradní orgán Správní rady pro certifikaci ITC, která na základě vlastního posouzení doporučí Správní radě pro certifikaci vydání certifikátu nebo rozhodnutí o odmítnutí certifikovat. Na konstrukční parametry dohlíží lékař ortoped a kvalifikovaný antropolog. V komisi, která obuv hodnotí po všech stránkách, je dále pracovník biomechanické laboratoře, pracovník hygieny a obuvnický technik

Obuv, která získá certifikát, může být, jak bylo výše uvedeno, označena certifikační značkou a registrovanou visačkou s motivem žirafy. S každým držitelem certifikátu je uzavřena  licenční smlouva, aby nemohlo docházet ke zneužívání značky. Zneužití značky bude posuzováno jako falzifikát značky  a  je právně postižitelné. Navíc od 1.1.2003 je možné na této obuvi současně uvádět i značku Česká kvalita, protože značka žirafy byla právě od tohoto data přijata do programu Česká kvalita.

Na výrobce (dovozce, prodejce) dětské obuvi pro děti do tří let (skupina velikosti 0 a 1) se podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let vztahuje povinnost zajistit si atesty na materiály u kompletní obuvi. Mají proto většinu nejpodstatnějších zkoušek k dobrovolné certifikaci již hotové. Stačí pouze provést ortopedické a bezpečnostní hodnocení a pak může obuv získat i certifikát a oprávnění nosit visačku s „žirafou“.

Postup při certifikaci:

1. Výrobek se přihlásí k certifikaci podáním vyplněné přihlášky, kterou zájemce (přihlašovatel) obdrží buď v sekretariátu ČOKA, nebo přímo v ITC. Na přihlášce jsou uvedeny všechny požadované náležitosti.

2. Vyplněnou přihlášku je třeba doručit do ITC. K přihlášce se přiloží:
- 1 pár obuvi (výrobek musí být označen velikostí a obvodovou skupinou dle příslušných norem),
- technický popis s vyobrazením výrobku (nákres, fotografie),
- kupon vrchového a podšívkového materiálu použitého na výrobku (cca formát A4). Nelze-li kupony předložit a z výrobku nelze odebrat dostatečnou plochu materiálu na testy, dodá se další pár obuvi,
- doklad o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů,
- výsledky zkoušek jiných akreditovaných laboratoří (jsou-li k dispozici),
- doklad o certifikaci systému řízení jakosti.

3. ITC uzavře se zákazníkem smlouvu, která zejména potvrzuje přijetí přihlášky, stanovuje rozsah certifikační činnosti, termín vydání certifikátu a cenu za provedení certifikace. Termín vydání certifikátu je minimálně dva měsíce od podání přihlášky k certifikaci, ( za předpokladu splnění požadovaných náležitostí, a to zejména předání vzorků, dokladů o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů, předání výsledků zkoušek jiných akreditovaných laboratoří a zaplacení zálohy).

4. Předběžné hodnocení obuvi KZNO, zda-li výrobek odpovídá příslušným ortopedickým kriteriím, ( střihové provedení, opatky apod. ).

5. V případě kladného hodnocení KZNO zahájí ITC a.s. zkoušky předloženého vzorku výrobku.

6. V případě, že výrobek bude splňovat všechna potřebná kriteria, KZNO posoudí ITC vydá certifikát, jehož platnost je až 3 roky v závislosti na výsledcích typových zkoušek a na úrovni zajištění stálé jakosti ve výrobním procesu.

7. Obuv, která získá certifikát, může být označena certifikační značkou a registrovanou visačkou (s motivem žirafy a logotypem „bota pro Vaše dítě“), kterou zájemce obdrží u ČOKA na základě vydaného certifikátu. S každým držitelem certifikační značky, který bude chtít používat při prodeji visačku s motivem žirafy, uzavře ČOKA licenční smlouvu, ve které jsou stanoveny přesné podmínky pro užívání značky. Tímto způsobem je zabráněno zneužívání značky či její nesprávné používání. Bude-li obuv takto označena, je povinností výrobce či dovozce přikládat kopii certifikátu ke každé dodávce, směřující do maloobchodní sítě. Kontrolu označování dobrovolně certifikované dětské obuvi visačkou žirafy v prodejní síti prování na základě dohody s ČOKA Česká obchodní inspekce. Zneužití značky bude posuzováno jako falzifikát značky a je právně postižitelné.

KONTAKTY:
ČESKÁ OBUVNICKÁ A KOŽEDĚLNÁ ASOCIACE
Tř. T. Bati 5267
760 06 Zlín
tel.: 577 435 411
tel./fax: 577 525 230
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní osoba: PhDr. Vlasta Mayerová

INSTITUT PTO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
Tř. T. Bati 299
764 21 Zlín – Louky
tel.: 577 601 274
fax: 577 601 387
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Kontaktní osoby: Ing. Miroslava Dostálová

Autor článku: PhDr. Vlasta Mayerová

(20/6/2007)