AVOZ ČR (Asociace sportovního zboží ČR)

 

 

 

AVOZ ČR byl založen v roce 1993 jako sdružení fyzických a právnických osob. Cílem AVOZ ČR je hájit zájmy svých členů (kterými jsou výrobci, dovozci, poskytovatelé služeb, velkoobchodníci a maloobchodníci v oblasti sportovního zboží) ve vztahu ke státním orgánům a starat se o zlepšování podmínek pro podnikání v dané oblasti. Již v roce 1994 se asociace stala členem Světové federace sportovního průmyslu WFSGI a rok později i členem Evropské federace sportovního průmyslu FESI. Význam členství AVOZ ČR ve FESI výrazně vzrostl po vstupu ČR do Evropské unie, neboť toto členství poskytuje asociaci platformu pro účast na tvorbě a připomínkování celoevropské legislativy a možnost lobování ve prospěch daného odvětví.


Činnost AVOZ ČR je soustředěna do odborných pracovních komisí, které jsou platformou pro diskusi a sjednocování stanovisek. Společné požadavky jsou pak předkládány vládním a legislativním orgánům a prostřednictvím FESI i administrativě EU. Významná je spolupráce s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v otázkách importní politiky a při zajišťování podpory pro propagaci českých výrobců v zahraničí.

AVOZ ČR úzce spolupracuje s Českou asociací textilního, oděvního a kožedělného průmyslu ATOK v rámci recipročního kolektivního členství. AVOZ ČR spolupracuje i s Hospodářskou komorou ČR, zejména při poskytování informací pro oblast výroby sportovního zboží v rámci projektu Informačních míst pro podnikatele (InMP).

AVOZ ČR se od roku 2006 podílí na řešení celoevropského projektu INNOSPORT, jehož cílem je vytvoření podmínek pro zvyšování technické úrovně Evropských výrobců sportovního zboží.

 

Kontakt:

AVOZ ČR
Dr. Jan Čermák – předseda
Karla Mündla 636, 252 30 Řevnice
Tel.: 241 483 338, fax: 241 483 335
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , www.avoz.cz