Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Přestože samostatná Univerzita Tomáše Bati byla zřízena k 1. lednu 2001, první inženýři na univerzitě studovali už od roku 1960. Tehdy totiž vzniklo ve Zlíně detašované pracoviště Slovenské vysoké školy technické, na němž se vyučovala zejména chemická a strojírenská technologie. O devět let později, roku 1969, zdejší vysokoškolské pracoviště fungovalo už jako samostatná Fakulta technologická Vysokého učení technického.

Nový impuls k rozvoji vysokoškolského vzdělávání ve Zlíně přinesla 90. léta 20. století. Tehdejší děkan Fakulty technologické (a později rektor UTB) Petr Sáha definoval jasnou vizi: Založíme univerzitu. Vize se postupně stávala skutečností. V roce 1995 vznikla Fakulta managementu a ekonomiky, v roce 2001 se z těchto dvou fakult zformovala univerzita. Pak následovaly další fakulty: Fakulta multimediálních komunikací (2002), Fakulta aplikované informatiky (2006), Fakulta humanitních studií (2007) a konečně Fakulta logistiky a krizového řízení (2009). Založení univerzity aktivně podporoval také Tomáš Baťa jr., který souhlasil s tím, aby škola nesla jméno jeho otce, a až do své smrti v roce 2008 působil jako předseda Správní rady UTB.

Vznik fakult byl doprovázen budováním výzkumných kapacit a samozřejmě také výstavbou nových objektů. Díky tomu, že univerzita spolupracuje s renomovanými architekty, například s architektkou světového jména Evou Jiřičnou, nabízí svým posluchačům skutečně moderní a špičkově vybavené objekty s ideálními podmínkami ke studiu, které zároveň patří k ozdobám centra města.

 

Kontakt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Ing. Tomáš Sáha, Ph.D.
Centrum transferu technologií
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Tel.: 576038157, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.uth.cz