VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENŮ ČESKÉ OBUVNICKÉ A KOŽEDĚLNÉ ASOCIACE

 

 

 

 

Název programu: Operační program Zaměstnanost
Název projektu: Vzdělávání zaměstnanců členů České obuvnické a kožedělné asociace
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010938
Doba realizace projektu: 1. července 2019  –  30. června 2022
Popis projektu: Projekt řeší nevyhovující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a nesoulad mezi kvalifikační úrovní zaměstnanců a potřebami zaměstnavatele.
Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.
Specifické cíle projektu: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků.
Účastníci projektu: Zaměstnanci členů České obuvnické a kožedělné asociace.

DANÝ PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.