Americké a evropské obuvnické svazy společně podporují Transatlantické obchodní a investiční partnerství (T-TIP)


CEC – Brusel, 9. června 2016

Tři profesní sdružení zastupující americký a evropský obuvnický průmysl vydaly dne 8. června 2016 v New Yorku společné prohlášení vyzývající Spojené státy americké (USA) a Evropskou unii (EU), aby odstranily překážky, které brání rozvoji vzájemného obchodu s obuví.Prohlášení, které bylo podepsáno prezidenty American Apparel & Footwear association (AAFA), Evropské konfederace obuvnického průmyslu (CEC) a Federace distributorů & maloobchodníků s obuví Ameriky (FDRA), volá ihned po několika opatřeních. Na vrcholu „požadavků“ je žádost o plné a okamžité vzájemné odstranění všech tarifních bariér a o bezcelní přístup k obuvnickým výrobkům. více...


Průmyslové svazy z obou stran Atlantiku také stvrdily další požadavky, konkrétně se jedná o harmonizaci označování, zkušebních předpisů a zakázaných látek a o bezpečnost výrobků. Zahrnuta jsou i ustanovení celního zjednodušení, flexibility při určování pravidel původu zboží a o sbližování právních předpisů anebo vzájemné uznávání předpisů a norem.
 
"Americké a evropské trhy představují největší globální obuvnickou arénu, souhrnně cca 40% světového trhu s obuví", poznamenal prezident AAFA a generální ředitel CEO Rick Helfenbein a dodal: "Harmonizace předpisů a norem pro obuv a bezcelní přístup v celé této oblasti sníží náklady a zajistí velký přínos pro naše členy a jejich zákazníky. "

"Uspokojivé výsledky jednání T-TIP nepředstavují snižování bezpečnosti, sociálních a environmentálních norem v obuvnickém průmyslu na kterékoliv straně Atlantiku," vysvětlil Cleto Sagripanti, prezident CEC a dodal: "Spotřebitelům, kteří jsou každý den více citliví k povaze a původu výrobků, by mělo být zaručeno, že americké a evropské společnosti mluví stejným jazykem, pokud jde o bezpečnost obuvi, kterou vyrábějí ".

"Nižší povinnosti při obchodu s obuví přes T-TIP znamenají, že americké a evropské společnosti mohou vytvářet nová pracovní místa v našich dodavatelských řetězcích," řekl prezident FDRA Matt Priest a dodal: "Vkus spotřebitelů se i nadále rychle mění, musíme tedy dohody o volném obchodu jako je T-TIP zaměřit na snížení bariér a povinností, aby naši designéři a dodavatelské řetězce mohly inovovat a reagovat na nové požadavky spotřebitelů. T-TIP zajistí nová pracovní místa, nižší náklady a inovace, které budou pohánět obuvnický průmysl do nové éry růstu a globální konkurenceschopnosti. FDRA věří, že škodí každá překážka pro obchod, a proto jsme všichni na straně T-TIP. "

"Je úžasné vidět, že USA a evropský obuvnický průmysl chtějí uchopit a podporovat společné standardy bezpečnosti výrobků a společné přístupy," poznamenal Consumer Product Safety Commission (CPSC) EU komisař Joseph P. Mohorovic, který byl jednání přítomen, aby byl svědkem podpisu vzájemné dohody.

13. kolo T-TIP se konalo v New Yorku v průběhu dubna 2016. 14. kolo jednání T-TIP se bude konat v Evropě ještě letos v létě.

Zdroj:

http://www.worldfootwear.com/news.asp?id=1712&US_and_European_footwear_industries_together_to_support_TTIP