Poradna v oblasti zdravého obouvání a péče o nohy

Ve Zlíně již od roku 2012 funguje Diagnostické a poradenské centrum v oblasti péče o nohy. Je provozováno pod záštitou České obuvnické a kožedělné asociace, ve spolupráci s odbornými lékaři a rehabilitačním pracovištěm Medical Point. Díky vstřícnosti statutárního města Zlína mohou občané využívat služby tohoto centra přímo v budově magistrátu vždy jedenkrát měsíčně zdarma, protože projekt je financován z Fondu zdraví města Zlína.

Veřejnosti je nabídnuta možnost kompletní diagnostiky nohou doplněná odborným lékařským vyšetřením, protože v poradně je přítomen také lékař ortoped. V rámci vyšetření a diagnostiky je prováděno jednak zjišťování proporcionálních a tvarových charakteristik nohou, ale také funkčních vlastností nohou podologickým vyšetřením, tzn. měřením neuropatie, měřením lokálních tlaků na plosce chodidla ve statickém a dynamickém zatížení (ve stoje a při chůzi), zjištěním úhlu postavení patní kosti a případné nestability paty při chůzi, vyhodnocením otisku a obrysu nohy a určením typu podélné klenby, vyhodnocením biomechaniky chůze (zjištěním nestability, přetížení příčné klenby a pod.) a zjištěním případného rozdílu v délce dolních končetin. Více .....

 

K měření nohou jsou využívána různá měřící zařízení, jako např. klasické měřidlo délky nohy, obuvnický metr k měření obvodu prstních kloubů (OPK), ladička na měření neuropatie, podoskop na zjištění stavu podélné a příčné nožní klenby a charakteristiky dynamiky nohy, 2D scanner s tlakovou deskou a speciálním softwarem na vyhodnocování naměřených dat s možností grafického znázornění výsledků měření tlaků na plosce nohy na monitoru počítače.

Účastníci tak mají možnost seznámit se se zdravotním stavem svých nohou, dozvědět se o případných negativních změnách jejich funkčních vlastností, které mohou být ovlivňovány např. postavením paty, stavem podélné a příčné nožní klenby, odvalováním nohy při chůzi, ale také pohybovými návyky a zejména pak nošenou obuví.  Také nošená obuv je v poradně kontrolována a zjišťuje se její proporcionalita vzhledem k velikosti a tvaru nohy nositele. Je nutné říci, že mnoho žen nosí krátkou obuv bez jakéhokoliv nadměrku. Z těchto důvodů pak často dochází k deformitám prstců nohy, zejména palce.

Za sedm let fungování poradny ji navštívily tisíce lidí, které trápí různé problémy nohou a pohybového systému. Nejčastější vady, se kterými se setkáváme, jsou deformity prstců jako je vbočený palec (Hallux valgus), nepohyblivý palec, kladívkové, drápovité nebo přeložené prsty, různé kostěné výrůstky (exostózy), patní ostruhy apod. Z deformit nohou se nejčastěji vyskytují příčně nebo podélně plochá noha a noha vysoká – tzv. lukovitá, která je častější u mladší populace. Nejčastějším problémem u dětí je tzv. funkční plochonoží - funkční porucha v oblasti paty (vbočené postavení paty spojené s nestabilitou v subtalárním kloubu a následným poklesem podélné klenby). To pak často vede v dospělém věku k rozšíření a poklesu příčné klenby s vývojem Hallux valgus a s následnou artrózou palcového kloubu, bolestivými otlaky na palcovém kloubu a pod prstními klouby, případně na kloubech u přeložených prstů. Tato vada se promítá do vyšších etáží pohybového systému, do přetížení kolenních kloubů projevující se bolestí kolen, kyčlí a následně páteře.

V loňském a letošním roce k těmto aktivitám přibylo díky podpoře statutárního města Zlína také poradenství o zásadách správného obouvání dětí a v péči o nohy pro rodiče dětí, ale i pro učitelky v mateřských školách (MŠ). Osvětové aktivity jsou realizovány formou odborných přednášek v MŠ a mateřských centrech (MC), formou rozhovorů s rodiči a distribucí edukačních filmů, letáčků a brožurek přímo v MŠ a MC ve Zlíně. Součástí uvedených aktivit je rovněž měření nohou dětí, kontrola nošené obuvi a odborné poradenství a konzultace s rodiči. K měření se využívá měřidlo +12, kterým se přeměřuje velikost nohou dětí a velikost nošené obuvi. Zjišťuje se i stav nožních kleneb u dětí pomocí podoskopu. Pro učitelky MŠ jsou realizovány instruktážní hodiny a ukázky správného cvičení nohou pro podporu nožních kleneb a pro celkové zpevnění svalového aparátu u dětí. Velkou výhodu je, že rodiče jsou při akcích přímo upozorněni na případné vady a počínající deformity nohou, jsou poučeni, jak mají správně vybírat a kontrolovat obuv i nožky dětí. Zároveň jsou jim doporučena kompenzační cvičení, případně jsou odeslání na odborné vyšetření k ortopedovi.

V mnoha případech se dá problémům předejít vhodně volenou obuví - v přední části dostatečně širokou – ne úzkou a špičatou, s přiměřenou výškou podpatku – u dospělých max. 3,5 cm, u dětí max. 1,5 cm a s dostatečně pevným opatkem v patní části obuvi, ale také posilováním svalů nohou, cvičením na nestabilních plochách, chůzí naboso v písku, trávě apod. a korekcí postavení paty ortopedickou stélkou s patní miskou.

U dospělých, kdy vady jsou již fixované, lze vhodně zvolenou terapií dosáhnout částečného zlepšení, ale proces korekce nebo kompenzace vady je většinou dlouhodobější záležitostí. U dětí lze vhodnou obuví, správně tvarovanou stélkou a cvičením dolních končetin dosáhnout velmi rychlého zlepšení, protože kostěný skelet je ještě chrupavčitý a tvárný s dobrou schopností se přizpůsobit. Proto včasná a důsledná prevence je v tomto případě velice důležitá.  Přáli bychom si, aby podobný systém mohl fungovat ve většině našich měst. Záleží vždy ale na pochopení významu zdravotní prevence u zvolených zastupitelů.

Těší nás, že kromě střední a starší generace, která naši poradnu navštěvuje nejčastěji, k nám chodí i čím dál více rodičů s dětmi. A to nejen až v okamžiku, kdy už se začnou projevovat problémy, ale zejména na preventivní vyšetření.


Autor článku:
PhDr. Vlasta Mayerová – ČOKA
Autor fotografií:
Jana Bobálová - ČOKA